ความโกรธหลงตัวเอง: จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณละทิ้งผู้ล่วงละเมิด?

เนื้อหา

?

ความโกรธหลงตัวเองเป็นปฏิกิริยาต่อการบาดเจ็บของการหลงตัวเอง ซึ่งเป็นการคุกคามความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองหรือคุณค่าในตนเองของผู้หลงตัวเอง เป็นรูปแบบหนึ่งของความโกรธที่ไม่สมส่วนกับสถานการณ์ และมักจะถูกกระตุ้นโดยการรับรู้ถึงภัยคุกคามต่อภาพลักษณ์ของตนเองของผู้หลงตัวเอง ความคลั่งไคล้ในตัวเองอาจเป็นได้ทั้งแบบระเบิดอารมณ์หรือก้าวร้าวแบบเฉื่อยชา และมักเป็นผลมาจากการที่ผู้หลงตัวเองรู้สึกว่าขาดการควบคุม

ความโกรธหลงตัวเอง: นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณละทิ้งคนหลงตัวเองที่ไม่เหมาะสมก่อน

เมื่อคนหลงตัวเองถูกทิ้ง พวกเขาอาจรู้สึกโกรธตัวเอง นี่เป็นเพราะพวกเขารู้สึกว่าพวกเขาถูกทำผิดและความรู้สึกที่เหนือกว่าของพวกเขาถูกท้าทาย พวกเขาอาจโกรธและฟาดฟันด้วยความพยายามที่จะควบคุม ความเดือดดาลนี้สามารถแสดงออกได้หลายวิธี รวมถึงการล่วงละเมิดทางวาจาและทางกาย การบงการ และแม้แต่การขู่ว่าจะใช้ความรุนแรง

ความโกรธหลงตัวเองอาจเป็นเรื่องยากที่จะรับรู้ได้ เพราะมักปรากฏเป็นปฏิกิริยาต่อความรู้สึกเล็กน้อยหรือการดูถูกเหยียดหยาม สิ่งสำคัญคือต้องระวังสัญญาณของความโกรธหลงตัวเองเพื่อที่คุณจะได้ป้องกันตัวเองจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น สัญญาณบางอย่างของความโกรธหลงตัวเองรวมถึง:

 • ความโกรธที่ระเบิดออกมา
 • การละเมิดทางวาจา
 • การจัดการ
 • ภัยคุกคามจากความรุนแรง
 • ความพยายามที่จะควบคุมหรือครอบงำ
 • การถอนตัวจากความสัมพันธ์

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่าความโกรธหลงตัวเองเป็นปฏิกิริยาต่อการรับรู้ถึงภัยคุกคามต่อภาพลักษณ์ของตนเองของผู้หลงตัวเอง ไม่ใช่สัญญาณของความเจ็บป่วยทางจิต แต่เป็นสัญญาณของการที่บุคคลไม่สามารถรับมือกับภัยคุกคามที่รับรู้ได้ สิ่งสำคัญคือต้องระวังสัญญาณของความโกรธหลงตัวเองเพื่อที่คุณจะได้ป้องกันตัวเองจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

หากคุณมีความสัมพันธ์กับคนหลงตัวเอง สิ่งสำคัญคือต้องระวังสัญญาณของความโกรธหลงตัวเองและดำเนินการเพื่อป้องกันตัวเอง เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่าความโกรธหลงตัวเองเป็นปฏิกิริยาต่อการรับรู้ถึงภัยคุกคามต่อภาพลักษณ์ของตนเองของผู้หลงตัวเอง ไม่ใช่สัญญาณของความเจ็บป่วยทางจิต แต่เป็นสัญญาณของการที่บุคคลไม่สามารถรับมือกับภัยคุกคามที่รับรู้ได้

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าความโกรธหลงตัวเองไม่ได้พุ่งตรงไปที่คนที่ทิ้งคนหลงตัวเองเสมอไป นอกจากนี้ยังสามารถส่งไปยังบุคคลอื่น เช่น สมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือเพื่อนร่วมงาน สิ่งสำคัญคือต้องระวังสัญญาณของความโกรธหลงตัวเอง เพื่อที่คุณจะได้ป้องกันตัวเองและคนรอบข้างจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

“ความคลั่งไคล้หลงตัวเองเป็นปฏิกิริยาต่อการบาดเจ็บจากการหลงตัวเอง ซึ่งเป็นการคุกคามต่อความนับถือตนเองหรือคุณค่าในตนเองของผู้หลงตัวเอง”วิกิพีเดีย

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าความโกรธหลงตัวเองไม่ได้พุ่งตรงไปที่คนที่ทิ้งคนหลงตัวเองเสมอไป นอกจากนี้ยังสามารถส่งไปยังบุคคลอื่น เช่น สมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือเพื่อนร่วมงาน สิ่งสำคัญคือต้องระวังสัญญาณของความโกรธหลงตัวเอง เพื่อที่คุณจะได้ป้องกันตัวเองและคนรอบข้างจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

หากคุณมีความสัมพันธ์กับคนหลงตัวเอง สิ่งสำคัญคือต้องระวังสัญญาณของความโกรธหลงตัวเองและดำเนินการเพื่อป้องกันตัวเอง เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่าความโกรธหลงตัวเองเป็นปฏิกิริยาต่อการรับรู้ถึงภัยคุกคามต่อภาพลักษณ์ของตนเองของผู้หลงตัวเอง ไม่ใช่สัญญาณของความเจ็บป่วยทางจิต แต่เป็นสัญญาณของการที่บุคคลไม่สามารถรับมือกับภัยคุกคามที่รับรู้ได้

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าความโกรธหลงตัวเองไม่ได้พุ่งตรงไปที่คนที่ทิ้งคนหลงตัวเองเสมอไป นอกจากนี้ยังสามารถส่งไปยังบุคคลอื่น เช่น สมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือเพื่อนร่วมงาน สิ่งสำคัญคือต้องระวังสัญญาณของความโกรธหลงตัวเอง เพื่อที่คุณจะได้ป้องกันตัวเองและคนรอบข้างจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

คำถามที่พบบ่อย

 • ความโกรธหลงตัวเองคืออะไร?
  ความโกรธหลงตัวเองเป็นปฏิกิริยาต่อการบาดเจ็บของการหลงตัวเอง ซึ่งเป็นการคุกคามความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองหรือคุณค่าในตนเองของผู้หลงตัวเอง เป็นรูปแบบหนึ่งของความโกรธที่ไม่สมส่วนกับสถานการณ์ และมักจะถูกกระตุ้นโดยการรับรู้ถึงภัยคุกคามต่อภาพลักษณ์ของตนเองของผู้หลงตัวเอง
 • อะไรคือสัญญาณของความโกรธหลงตัวเอง?
  สัญญาณของความโกรธหลงตัวเองรวมถึงการระเบิดความโกรธอย่างรุนแรง การใช้วาจาไม่เหมาะสม การบงการ การขู่ใช้ความรุนแรง ความพยายามที่จะควบคุมหรือครอบงำ และการถอนตัวจากความสัมพันธ์
 • ฉันควรทำอย่างไรหากฉันมีความสัมพันธ์กับคนหลงตัวเอง?
  หากคุณมีความสัมพันธ์กับคนหลงตัวเอง สิ่งสำคัญคือต้องระวังสัญญาณของความโกรธหลงตัวเองและดำเนินการเพื่อป้องกันตัวเอง สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าความโกรธหลงตัวเองไม่ได้พุ่งตรงไปที่คนที่ทิ้งคนหลงตัวเองเสมอไป นอกจากนี้ยังสามารถส่งไปยังบุคคลอื่น เช่น สมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือเพื่อนร่วมงาน