ประเภท Enneagram ที่พบบ่อยที่สุดสำหรับประเภทบุคลิกภาพของ Myers-Briggs แต่ละประเภท

เนื้อหา

ประเภท Enneagram ที่พบบ่อยที่สุดสำหรับประเภทบุคลิกภาพของ Myers-Briggs แต่ละประเภท ค้นพบประเภท Enneagram ที่พบบ่อยที่สุดสำหรับแต่ละประเภทบุคลิกภาพของ Myers-Briggs เรียนรู้วิธีใช้ Enneagram of Personality เพื่อให้เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้ดีขึ้น ความสัมพันธ์, enfj, enfp, enneagram-of-personality, entj, entp, esfj, esfp, estj, estp, infj, infp, intj, intp, isfj, isfp, istj, istp, mbti, myers-briggs, สำรวจ, สำรวจ- ผลลัพธ์, ผู้ประสบความสำเร็จ, ผู้ท้าชิง, ผู้ท้าทาย, ผู้กระตือรือร้น, ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ปัจเจกชน, ผู้ตรวจสอบ, ผู้ภักดี, ผู้ปฏิรูป

Enneagram of Personality เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่น เป็นแผนภาพเก้าแฉกที่อธิบายประเภทบุคลิกภาพที่แตกต่างกันเก้าประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะตัว จุดแข็ง และจุดอ่อนที่แตกต่างกันไป เมื่อเข้าใจ Enneagram แล้ว คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกว่าบุคลิกภาพประเภทต่างๆ มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร และวิธีการสื่อสารกับพวกเขาได้ดีที่สุด

ENFJ เอ็นเนียแกรม

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือประเมินบุคลิกภาพที่ได้รับความนิยม มันขึ้นอยู่กับทฤษฎีของ Carl Jung และใช้ในการวัดความพึงพอใจทางจิตวิทยาว่าผู้คนรับรู้โลกและตัดสินใจอย่างไร เมื่อเข้าใจ MBTI แล้ว คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกว่าบุคลิกภาพประเภทต่างๆ มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร และวิธีการสื่อสารกับพวกเขาได้ดีที่สุด

ENFJ IV

ในบทความนี้ เราจะสำรวจประเภท Enneagram ที่พบบ่อยที่สุดสำหรับแต่ละประเภทบุคลิกภาพของ Myers-Briggs เราจะดูความสัมพันธ์ระหว่างสองระบบและวิธีที่สามารถใช้ร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวคุณและผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น

Myers-Briggs Personality Type เป็นเครื่องมือยอดนิยมที่ใช้ในการทำความเข้าใจว่าผู้คนคิดและมีปฏิสัมพันธ์กับโลกอย่างไร มักใช้ร่วมกับ Enneagram ซึ่งเป็นระบบของบุคลิกภาพ 9 ประเภท เพื่อให้เข้าใจบุคคลได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ประเภทบุคลิกภาพของ Myers-Briggs แต่ละประเภทมีประเภท Enneagram ที่สอดคล้องกันซึ่งพบได้บ่อยที่สุดในกลุ่มคนที่มีประเภทบุคลิกภาพนั้น ตัวอย่างเช่น ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ INFJ มักจะมี Enneagram แบบที่ 4 ในขณะที่ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ ESTJ มักจะมี Enneagram แบบที่ 8 มากที่สุด การรู้จัก Enneagram แบบที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดสำหรับบุคลิกภาพแต่ละแบบของ Myers-Briggs สามารถ ช่วยให้คุณเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณพบจุดร่วมกับผู้ที่มีบุคลิกแตกต่างกัน เช่น จากความสนใจที่มีร่วมกัน เช่น ฮิปฮอปหรือการออกเดท

ENFJ (ผู้กระตือรือร้น)

ENFJ เป็นคนอบอุ่น กระตือรือร้น และเข้ากับคนง่าย พวกเขามักถูกมองว่าเป็นชีวิตของปาร์ตี้และเข้าสังคมสูง พวกเขายังมีระเบียบและมีความรับผิดชอบสูง Enneagram ที่พบมากที่สุดสำหรับ ENFJs คือ The Achiever (Type 3) คนประเภทนี้มีแรงผลักดัน ทะเยอทะยาน และมุ่งสู่ความสำเร็จ พวกเขามักถูกมองว่าทำงานหนักและมีเป้าหมาย

ENFP (ผู้ตรวจสอบ)

ENFP มีความคิดสร้างสรรค์ ขี้สงสัย และใจกว้าง พวกเขามักถูกมองว่าเป็นชีวิตของปาร์ตี้และเข้าสังคมสูง พวกเขายังมีระเบียบและมีความรับผิดชอบสูง ประเภท Enneagram ที่พบมากที่สุดสำหรับ ENFP คือ The Challenger (ประเภท 8) คนประเภทนี้กล้าแสดงออก เป็นอิสระ และมีความมั่นใจ พวกเขามักถูกมองว่าเป็นคนเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยว

ENTJ (ผู้บัญชาการ)

ENTJ มีเหตุผล วิเคราะห์ และตัดสินใจ พวกเขามักถูกมองว่าเป็นชีวิตของปาร์ตี้และเข้าสังคมสูง พวกเขายังมีระเบียบและมีความรับผิดชอบสูง Enneagram ที่พบมากที่สุดสำหรับ ENTJ คือ The Individualist (Type 4) คนประเภทนี้มีความคิดสร้างสรรค์ อ่อนไหว และครุ่นคิด พวกเขามักถูกมองว่าเป็นศิลปะและแสดงออกทางอารมณ์

ENTP (ผู้อภิปราย)

ENTP มีความคิดสร้างสรรค์ ขี้สงสัย และใจกว้าง พวกเขามักถูกมองว่าเป็นชีวิตของปาร์ตี้และเข้าสังคมสูง พวกเขายังมีระเบียบและมีความรับผิดชอบสูง Enneagram ที่พบมากที่สุดสำหรับ ENTP คือ The Investigator (Type 5) ประเภทนี้จะวิเคราะห์ เป็นอิสระ และเน้นการเข้าใจโลก พวกเขามักถูกมองว่าเป็นผู้รอบรู้และเป็นอิสระ

ESFJ (ตัวช่วย)

ESFJs นั้นอบอุ่น กระตือรือร้น และเข้ากับคนง่าย พวกเขามักถูกมองว่าเป็นชีวิตของปาร์ตี้และเข้าสังคมสูง พวกเขายังมีระเบียบและมีความรับผิดชอบสูง ประเภท Enneagram ที่พบมากที่สุดสำหรับ ESFJs คือ The Loyalist (Type 9) ประเภทนี้สนับสนุน อดทน เน้นความสามัคคี พวกเขามักจะเห็นอกเห็นใจและเข้าใจ

ESFP (ผู้ให้ความบันเทิง)

ESFP มีความคิดสร้างสรรค์ ขี้สงสัย และใจกว้าง พวกเขามักถูกมองว่าเป็นชีวิตของปาร์ตี้และเข้าสังคมสูง พวกเขายังมีระเบียบและมีความรับผิดชอบสูง ประเภท Enneagram ที่พบมากที่สุดสำหรับ ESFP คือ The Enthusiast (ประเภท 7) คนประเภทนี้เป็นธรรมชาติ มองโลกในแง่ดี และเน้นที่ความสนุกสนาน พวกเขามักถูกมองว่าชอบผจญภัยและชอบเข้าสังคม

ESTJ (หัวหน้างาน)

ESTJs มีเหตุผล วิเคราะห์ และตัดสินใจ พวกเขามักถูกมองว่าเป็นชีวิตของปาร์ตี้และเข้าสังคมสูง พวกเขายังมีระเบียบและมีความรับผิดชอบสูง ประเภท Enneagram ที่พบมากที่สุดสำหรับ ESTJ คือ The Reformer (ประเภท 1) ประเภทนี้มีหลักการ มีระเบียบ และเน้นการปรับปรุง พวกเขามักถูกมองว่าเป็นพวกชอบความสมบูรณ์แบบและทำงานหนัก

ESTP (ผู้ชักชวน)

ESTP มีความคิดสร้างสรรค์ ขี้สงสัย และใจกว้าง พวกเขามักถูกมองว่าเป็นชีวิตของปาร์ตี้และเข้าสังคมสูง พวกเขายังมีระเบียบและมีความรับผิดชอบสูง ประเภท Enneagram ที่พบมากที่สุดสำหรับ ESTP คือ The Challenger (ประเภท 8) คนประเภทนี้กล้าแสดงออก เป็นอิสระ และมีความมั่นใจ พวกเขามักถูกมองว่าเป็นคนเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยว

INFJ (ผู้สนับสนุน)

INFJs เป็นคนอบอุ่น กระตือรือร้น และเข้ากับคนง่าย พวกเขามักถูกมองว่าเป็นชีวิตของปาร์ตี้และเข้าสังคมสูง พวกเขายังมีระเบียบและมีความรับผิดชอบสูง Enneagram ที่พบมากที่สุดสำหรับ INFJs คือ The Individualist (Type 4) คนประเภทนี้มีความคิดสร้างสรรค์ อ่อนไหว และครุ่นคิด พวกเขามักถูกมองว่าเป็นศิลปะและแสดงออกทางอารมณ์

INFP (คนกลาง)

INFP มีความคิดสร้างสรรค์ ขี้สงสัย และใจกว้าง พวกเขามักถูกมองว่าเป็นชีวิตของปาร์ตี้และเข้าสังคมสูง พวกเขายังมีระเบียบและมีความรับผิดชอบสูง Enneagram ที่พบมากที่สุดสำหรับ INFP คือ The Investigator (Type 5) ประเภทนี้จะวิเคราะห์ เป็นอิสระ และเน้นการเข้าใจโลก พวกเขามักถูกมองว่าเป็นผู้รอบรู้และเป็นอิสระ

INTJ (สถาปนิก)

INTJ มีเหตุผล วิเคราะห์ และตัดสินใจ พวกเขามักถูกมองว่าเป็นชีวิตของปาร์ตี้และเข้าสังคมสูง พวกเขายังมีระเบียบและมีความรับผิดชอบสูง ประเภท Enneagram ที่พบมากที่สุดสำหรับ INTJ คือ The Achiever (ประเภท 3) คนประเภทนี้มีแรงผลักดัน ทะเยอทะยาน และมุ่งสู่ความสำเร็จ พวกเขามักถูกมองว่าทำงานหนักและมีเป้าหมาย

INTP (นักตรรกะ)

INTP มีความคิดสร้างสรรค์ ขี้สงสัย และใจกว้าง พวกเขามักถูกมองว่าเป็นชีวิตของปาร์ตี้และเข้าสังคมสูง พวกเขายังมีระเบียบและมีความรับผิดชอบสูง Enneagram ที่พบมากที่สุดสำหรับ INTP คือ The Investigator (Type 5) ประเภทนี้จะวิเคราะห์ เป็นอิสระ และเน้นการเข้าใจโลก พวกเขามักถูกมองว่าเป็นผู้รอบรู้และเป็นอิสระ

ISFJ (ผู้พิทักษ์)

ISFJs อบอุ่น กระตือรือร้น และเข้ากับคนง่าย พวกเขามักถูกมองว่าเป็นชีวิตของปาร์ตี้และเข้าสังคมสูง พวกเขายังมีระเบียบและมีความรับผิดชอบสูง ประเภท Enneagram ที่พบมากที่สุดสำหรับ ISFJ คือ The Loyalist (ประเภท 9) ประเภทนี้สนับสนุน อดทน เน้นความสามัคคี พวกเขามักจะเห็นอกเห็นใจและเข้าใจ

ISFP (นักผจญภัย)

ISFP มีความคิดสร้างสรรค์ ขี้สงสัย และใจกว้าง พวกเขามักถูกมองว่าเป็นชีวิตของปาร์ตี้และเข้าสังคมสูง พวกเขายังมีระเบียบและมีความรับผิดชอบสูง ประเภท Enneagram ที่พบมากที่สุดสำหรับ ISFP คือ The Enthusiast (ประเภท 7) คนประเภทนี้เป็นธรรมชาติ มองโลกในแง่ดี และเน้นที่ความสนุกสนาน พวกเขามักถูกมองว่าชอบผจญภัยและชอบเข้าสังคม

ISTJ (นักโลจิสติกส์)

ISTJs มีเหตุผล วิเคราะห์ และตัดสินใจ พวกเขามักถูกมองว่าเป็นชีวิตของปาร์ตี้และเข้าสังคมสูง พวกเขายังมีระเบียบและมีความรับผิดชอบสูง ประเภท Enneagram ที่พบมากที่สุดสำหรับ ISTJ คือ The Reformer (ประเภท 1) ประเภทนี้มีหลักการ มีระเบียบ และเน้นการปรับปรุง พวกเขามักถูกมองว่าเป็นพวกชอบความสมบูรณ์แบบและทำงานหนัก

ISTP (อัจฉริยะ)

ISTP มีความคิดสร้างสรรค์ ขี้สงสัย และใจกว้าง พวกเขามักถูกมองว่าเป็นชีวิตของปาร์ตี้และเข้าสังคมสูง พวกเขายังมีระเบียบและมีความรับผิดชอบสูง ประเภท Enneagram ที่พบมากที่สุดสำหรับ ISTP คือ The Challenger (ประเภท 8) คนประเภทนี้กล้าแสดงออก เป็นอิสระ และมีความมั่นใจ พวกเขามักถูกมองว่าเป็นคนเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยว

บทสรุป

Enneagram of Personality และ Myers-Briggs Type Indicator เป็นเครื่องมือสองอย่างที่มีประสิทธิภาพในการทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่น เมื่อเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสองระบบ คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกว่าบุคลิกภาพประเภทต่างๆ มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร และวิธีสื่อสารกับพวกเขาอย่างไรให้ดีที่สุด เราหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจประเภท Enneagram ที่พบบ่อยที่สุดสำหรับแต่ละประเภทบุคลิกภาพของ Myers-Briggs ได้ดียิ่งขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

  • Enneagram ของบุคลิกภาพคืออะไร?
    Enneagram of Personality เป็นแผนภาพเก้าแฉกที่อธิบายประเภทบุคลิกภาพที่แตกต่างกันเก้าประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะตัว จุดแข็ง และจุดอ่อนที่แตกต่างกันไป
  • ตัวบ่งชี้ประเภท Myers-Briggs คืออะไร?
    Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) เป็นเครื่องมือประเมินบุคลิกภาพที่ได้รับความนิยม มันขึ้นอยู่กับทฤษฎีของ Carl Jung และใช้ในการวัดความพึงพอใจทางจิตวิทยาว่าผู้คนรับรู้โลกและตัดสินใจอย่างไร
  • Enneagram ประเภทใดที่พบมากที่สุดสำหรับแต่ละประเภทบุคลิกภาพของ Myers-Briggs
    ประเภท Enneagram ที่พบมากที่สุดสำหรับประเภทบุคลิกภาพของ Myers-Briggs ได้แก่: ENFJ (ผู้ประสบความสำเร็จ), ENFP (ผู้ท้าชิง), ENTJ (นักปัจเจกนิยม), ENTP (ผู้สืบสวน), ESFJ (ผู้ภักดี), ESFP (ผู้กระตือรือร้น), ESTJ (ผู้ปฏิรูป), ESTP (ผู้ท้าชิง), INFJ (บุคคลธรรมดา), INFP (ผู้ตรวจสอบ), INTJ (ผู้ประสบความสำเร็จ), INTP (ผู้ตรวจสอบ), ISFJ (ผู้ภักดี), ISFP (ผู้กระตือรือร้น), ISTJ ( นักปฏิรูป) และ ISTP (ผู้ท้าชิง)