แผนของพระเจ้า: ทำไมพระองค์จึงนำผู้คนเข้ามาใกล้แล้วปล่อยพวกเขาไป

เนื้อหา

แผนการของพระเจ้านั้นลึกลับ แต่พระองค์มักจะนำเราเข้าใกล้บางคนมากขึ้นและปล่อยพวกเขาไป อาจเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจว่าทำไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าพระเจ้ามีแผนสำหรับเราแต่ละคน ในบทความนี้ เราจะสำรวจว่าเหตุใดพระเจ้าจึงนำเราเข้าใกล้บางคนมากขึ้นและปล่อยพวกเขาไป และวิธีรับมือกับมัน

พระคัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่ง พระองค์ทรงทราบว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเราและพระองค์จะทรงนำเราเข้าใกล้ผู้คนที่สามารถช่วยให้เราเติบโตในศรัทธาและความสัมพันธ์ของเรา นอกจากนี้เขายังรู้ว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องปล่อยมือจากคนเหล่านั้นและเดินหน้าต่อไป อาจเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจว่าทำไมพระเจ้าจึงทำเช่นนี้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าพระองค์มีแผนสำหรับเราแต่ละคน

พระเจ้านำเราเข้าใกล้บางคนด้วยเหตุผล พระองค์อาจนำเราเข้าใกล้คนที่สามารถช่วยให้เราเติบโตในศรัทธา หรือกับคนที่สามารถช่วยเราในความสัมพันธ์ของเรา พระองค์ยังอาจนำเราให้ใกล้ชิดกับผู้ที่สามารถช่วยเราในอาชีพการงานหรือในการศึกษาของเรา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม พระเจ้าทรงทราบว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเรา และพระองค์จะทรงนำเราเข้าใกล้ผู้คนที่สามารถช่วยเราในการเดินทางของเรามากขึ้น

พระเจ้ายังทรงทราบด้วยว่าเมื่อถึงเวลาที่จะต้องปล่อยมือจากคนเหล่านั้น เขาอาจทำเช่นนี้เพราะเขารู้ว่าความสัมพันธ์ไม่เป็นประโยชน์สำหรับเราอีกต่อไป หรือเพราะเขารู้ว่าคนๆ นั้นไม่เหมาะกับเรา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม พระเจ้าทรงทราบว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเรา และพระองค์จะทรงปล่อยคนเหล่านั้นเมื่อถึงเวลา

อาจเป็นเรื่องยากที่จะรับมือกับความจริงที่ว่าพระเจ้านำเราเข้าใกล้บางคนมากขึ้นและปล่อยพวกเขาไป อาจเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจว่าเหตุใดพระองค์จึงทำเช่นนี้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าพระองค์ทรงมีแผนสำหรับเราแต่ละคน เราอาจไม่เข้าใจว่าทำไมพระองค์ทรงทำบางอย่าง แต่เราวางใจได้ว่าพระองค์รู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเรา

การจดจำว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักเราและทรงต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราอาจเป็นประโยชน์เช่นกัน พระองค์อาจนำเราให้ใกล้ชิดกับคนบางคนแล้วปล่อยพวกเขาไป แต่พระองค์จะอยู่ที่นั่นเพื่อเราเสมอ พระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราหรือทอดทิ้งเรา และจะอยู่ที่นั่นเสมอเพื่อนำทางและช่วยเหลือเราในการเดินทางของเรา

แผนการของพระเจ้านั้นลึกลับ แต่พระองค์มักจะนำเราเข้าใกล้บางคนมากขึ้นและปล่อยพวกเขาไป อาจเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจว่าทำไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าพระเจ้ามีแผนสำหรับเราแต่ละคน เราอาจไม่เข้าใจว่าทำไมพระองค์ทรงทำบางอย่าง แต่เราวางใจได้ว่าพระองค์รู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเรา

'จงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความเข้าใจของตนเอง จงยอมจำนนต่อพระองค์ในทุกวิถีทางของเจ้า และพระองค์จะทรงทำให้หนทางของเจ้าราบรื่น' - สุภาษิต 3:5-6 (NIV)

อาจเป็นเรื่องยากที่จะรับมือกับความจริงที่ว่าพระเจ้านำเราเข้าใกล้บางคนมากขึ้นและปล่อยพวกเขาไป แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าพระองค์ทรงรักเราและทรงต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรา เราอาจไม่เข้าใจว่าทำไมพระองค์ทรงทำบางอย่าง แต่เราวางใจได้ว่าพระองค์รู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเรา

คำถามที่พบบ่อย

  • เหตุใดพระเจ้าจึงนำเราเข้าใกล้บางคนแล้วปล่อยพวกเขาไป?
  • พระเจ้านำเราเข้าใกล้บางคนด้วยเหตุผล พระองค์อาจนำเราเข้าใกล้คนที่สามารถช่วยให้เราเติบโตในศรัทธา หรือกับคนที่สามารถช่วยเราในความสัมพันธ์ของเรา พระองค์ยังอาจนำเราให้ใกล้ชิดกับผู้ที่สามารถช่วยเราในอาชีพการงานหรือในการศึกษาของเรา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม พระเจ้าทรงทราบว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเรา และพระองค์จะทรงนำเราเข้าใกล้ผู้คนที่สามารถช่วยเราในการเดินทางของเรามากขึ้น
  • ฉันจะรับมือกับข้อเท็จจริงที่ว่าพระเจ้านำเราเข้าใกล้คนบางคนได้อย่างไร แล้วปล่อยให้พวกเขาไป?
  • การจำไว้ว่าพระเจ้าทรงรักเราและทรงต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราอาจเป็นประโยชน์ พระองค์อาจนำเราให้ใกล้ชิดกับคนบางคนแล้วปล่อยพวกเขาไป แต่พระองค์จะอยู่ที่นั่นเพื่อเราเสมอ พระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราหรือทอดทิ้งเรา และจะอยู่ที่นั่นเสมอเพื่อนำทางและช่วยเหลือเราในการเดินทางของเรา