พระเจ้า ฉันไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่ฉันกำลังวางใจคุณอยู่

เนื้อหา

เมื่อชีวิตเจอทางตัน ก็คงยากที่จะรู้ว่าต้องทำอะไร เราอาจจะรู้สึกหนักใจและไม่มั่นใจเกี่ยวกับอนาคต แม้ในท่ามกลางสิ่งที่ไม่รู้จัก เราสามารถพบความหวังและความเข้มแข็งในพระเจ้า ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยคุณนำทางอนาคตที่ไม่รู้จักด้วยศรัทธาและการดลใจ

เมื่อชีวิตต้องเจอทางโค้ง เราคงยากที่จะรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เราสามารถพึ่งพาพระเจ้าได้เสมอ วลีที่ว่า 'พระเจ้า ฉันไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่ฉันกำลังรอคุณอยู่' เป็นเครื่องเตือนใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราสามารถวางใจในแผนการของพระเจ้าได้ ความรักสมัยใหม่ และ การออกเดทและความสัมพันธ์ เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่จะช่วยให้เราก้าวข้ามความไม่แน่นอนของชีวิตและพบการปลอบโยนในความรักของพระเจ้า

พระเจ้า ฉันไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่ฉันหวังพึ่งคุณ

ยึดมั่นในความหวัง

พระคัมภีร์บอกเราว่า “ความหวังไม่ได้ทำให้เราอับอาย เพราะว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งได้ประทานให้แก่เรา” (โรม 5:5) เมื่อเราฝากความหวังไว้กับพระเจ้า เราวางใจได้ว่าพระองค์จะไม่ทำให้เราผิดหวัง เราสามารถพบความเข้มแข็งและความกล้าหาญในความรู้ที่ว่าพระองค์อยู่กับเราเสมอ ไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร

อาจเป็นเรื่องยากที่จะยึดมั่นในความหวังเมื่ออนาคตไม่แน่นอน แต่เราสามารถสบายใจได้ว่าพระเจ้าทรงควบคุมอยู่ พระองค์ทรงทราบดีว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร และพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราหรือทอดทิ้งเรา เราวางใจได้ว่าพระองค์จะทรงร่วมกันทำทุกสิ่งเพื่อประโยชน์ของเรา (โรม 8:28)

“เราวางใจได้ว่าพระเจ้าทรงควบคุม พระองค์ทรงทราบดีว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร และพระองค์จะไม่มีวันทอดทิ้งเราหรือทอดทิ้งเรา”โรม 8:28

วางใจในแผนการของพระเจ้า

เมื่อเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร การพยายามควบคุมผลลัพธ์อาจเป็นเรื่องน่าดึงดูดใจ แต่ความจริงก็คือเราไม่สามารถควบคุมอนาคตได้ เราสามารถวางใจในแผนการของพระเจ้าเท่านั้น พระองค์รู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเรา และพระองค์จะไม่ทำให้เราหลงทาง

การปล่อยวางและวางใจในแผนการของพระเจ้าอาจเป็นเรื่องยาก แต่เมื่อเราทำเช่นนั้น เราสามารถพบสันติสุขและความสบายใจในความรู้ที่ว่าพระองค์ทรงควบคุมอยู่ เราวางใจได้ว่าพระองค์จะทรงร่วมกันทำทุกสิ่งเพื่อประโยชน์ของเรา (โรม 8:28) เราวางใจได้เช่นกันว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราหรือทอดทิ้งเรา (เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6)

“เราวางใจได้ว่าพระองค์จะทรงทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของเรา เราวางใจได้เช่นกันว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราหรือทอดทิ้งเรา”เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6

ค้นหาแรงบันดาลใจในพระคัมภีร์

พระคัมภีร์เต็มไปด้วยเรื่องราวของผู้คนที่เผชิญกับความไม่แน่นอนและพบความเข้มแข็งและความกล้าหาญในพระเจ้า เราสามารถหาแรงบันดาลใจในเรื่องราวเหล่านี้และเรียนรู้วิธีวางใจพระเจ้าและพบความหวังท่ามกลางความไม่แน่นอน เราสามารถพบการปลอบโยนในพระสัญญาของพระเจ้า ซึ่งเตือนเราว่าพระองค์อยู่กับเราเสมอ และจะไม่มีวันทอดทิ้งเราหรือทอดทิ้งเรา (เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6)

พระคัมภีร์ยังเตือนเราว่าพระเจ้าทรงควบคุมอยู่ พระองค์ทรงทราบดีว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร และพระองค์จะทรงทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของเรา (โรม 8:28) เราวางใจได้ว่าพระองค์จะไม่ทำให้เราหลงทางและพระองค์จะอยู่กับเราไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร

“พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบดีว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร และพระองค์จะทรงทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของเรา เราวางใจได้ว่าพระองค์จะไม่ทำให้เราหลงทาง”โรม 8:28

คำถามที่พบบ่อย

  • ฉันจะวางใจพระเจ้าได้อย่างไรเมื่อฉันไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร
    เราวางใจได้ว่าพระเจ้าทรงควบคุมอยู่ พระองค์ทรงทราบดีว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร และพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราหรือทอดทิ้งเรา เรายังวางใจได้ว่าพระองค์จะทรงร่วมกันทำทุกสิ่งเพื่อประโยชน์ของเรา (โรม 8:28)
  • ฉันจะหาแรงบันดาลใจได้ที่ไหนเมื่อรู้สึกหนักใจ
    พระคัมภีร์เต็มไปด้วยเรื่องราวของผู้คนที่เผชิญกับความไม่แน่นอนและพบความเข้มแข็งและความกล้าหาญในพระเจ้า เราสามารถหาแรงบันดาลใจในเรื่องราวเหล่านี้และเรียนรู้วิธีวางใจพระเจ้าและพบความหวังท่ามกลางความไม่แน่นอน
  • ฉันจะยึดมั่นในความหวังได้อย่างไรในเมื่ออนาคตไม่แน่นอน?
    เราสามารถสบายใจได้ว่าพระเจ้าทรงควบคุมอยู่ พระองค์ทรงทราบดีว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร และพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราหรือทอดทิ้งเรา เราวางใจได้ว่าพระองค์จะทรงร่วมกันทำทุกสิ่งเพื่อประโยชน์ของเรา (โรม 8:28)