จดหมายเปิดผนึกถึงเด็กชายที่ฉันไม่สามารถมีได้

เนื้อหา

ที่รัก ฉันไม่สามารถมีได้

ภาพ - Flickr / แพง

ฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถมีคุณได้ แต่ฉันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงสิ่งที่ฉันเป็น ฉันอดไม่ได้ที่จะคิดถึงคุณ และฉันก็อดไม่ได้ที่จะรักคุณ ฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถมีคุณได้ แต่ฉันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงสิ่งที่ฉันเป็น

ที่รัก ฉันไม่สามารถมีได้

ฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถมีคุณได้ แต่ฉันก็อดรู้สึกไม่ได้ ฉันรู้ว่าฉันควรเดินหน้าต่อไป แต่ดูเหมือนจะปล่อยไปไม่ได้ ฉันรู้ว่าฉันควรจะลืมคุณ แต่ฉันก็ดูเหมือนจะทำไม่ได้เช่นกัน ฉันรู้ว่าฉันควรจะเข้มแข็ง แต่ฉันก็อดไม่ได้ที่จะอ่อนแอ

ฉันรู้ว่าฉันควรจะมีความสุข แต่ฉันไม่สามารถหาความสุขในสิ่งใดได้เลย ฉันรู้ว่าฉันควรจะพอใจ แต่ฉันไม่สามารถหาความสงบสุขที่ต้องการได้ ฉันรู้ว่าฉันควรจะขอบคุณ แต่ฉันไม่สามารถหาความรู้สึกขอบคุณที่ต้องการได้

ฉันรู้ว่าฉันควรจะเดินหน้าต่อไปได้ แต่ดูเหมือนจะทำไม่ได้ ฉันรู้ว่าฉันควรจะหาคนอื่นได้ แต่ฉันก็ดูเหมือนจะทำไม่ได้เช่นกัน ฉันรู้ว่าฉันควรจะหาความสุขได้ แต่ฉันก็ดูเหมือนจะทำไม่ได้เช่นกัน

ฉันรู้ว่าฉันควรจะหาวิธีที่จะมีความสุขได้โดยไม่มีคุณ แต่ดูเหมือนจะทำไม่ได้ ฉันรู้ว่าฉันควรจะหาวิธีที่จะพอใจได้โดยไม่มีคุณ แต่ฉันก็ดูเหมือนจะทำไม่ได้เช่นกัน ฉันรู้ว่าฉันควรจะหาวิธีที่จะขอบคุณได้โดยไม่มีคุณ แต่ฉันก็ดูเหมือนจะทำไม่ได้เช่นกัน

ฉันรู้ว่าฉันควรจะหาทางไปต่อได้ แต่ดูเหมือนจะทำไม่ได้ ฉันรู้ว่าฉันควรจะหาวิธีที่จะมีความสุขได้โดยไม่มีคุณ แต่ฉันก็ดูเหมือนจะทำไม่ได้เช่นกัน ฉันรู้ว่าฉันควรจะหาวิธีที่จะพอใจได้โดยไม่มีคุณ แต่ฉันก็ดูเหมือนจะทำไม่ได้เช่นกัน

ฉันรู้ว่าฉันควรจะหาวิธีที่จะมีความสุขได้โดยไม่มีคุณ แต่ดูเหมือนจะทำไม่ได้ ฉันรู้ว่าฉันควรจะหาวิธีที่จะพอใจได้โดยไม่มีคุณ แต่ฉันก็ดูเหมือนจะทำไม่ได้เช่นกัน ฉันรู้ว่าฉันควรจะหาวิธีที่จะขอบคุณได้โดยไม่มีคุณ แต่ฉันก็ดูเหมือนจะทำไม่ได้เช่นกัน

ฉันรู้ว่าฉันควรจะหาทางไปต่อได้ แต่ดูเหมือนจะทำไม่ได้ ฉันรู้ว่าฉันควรจะหาวิธีที่จะมีความสุขได้โดยไม่มีคุณ แต่ฉันก็ดูเหมือนจะทำไม่ได้เช่นกัน ฉันรู้ว่าฉันควรจะหาวิธีที่จะพอใจได้โดยไม่มีคุณ แต่ฉันก็ดูเหมือนจะทำไม่ได้เช่นกัน

ฉันรู้ว่าฉันควรจะหาวิธีที่จะมีความสุขได้โดยไม่มีคุณ แต่ฉัน

ฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถมีคุณได้ แต่ฉันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงสิ่งที่ฉันเป็น ฉันอดไม่ได้ที่จะคิดถึงคุณ และฉันก็อดไม่ได้ที่จะรักคุณ ฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถมีคุณได้ แต่ฉันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงสิ่งที่ฉันเป็น

ฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถมีคุณได้ แต่ฉันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงสิ่งที่ฉันเป็น ฉันอดไม่ได้ที่จะคิดถึงคุณ และฉันก็อดไม่ได้ที่จะรักคุณ ฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถมีคุณได้ แต่ฉันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงสิ่งที่ฉันเป็น

ฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถมีคุณได้ แต่ฉันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงสิ่งที่ฉันเป็น ฉันอดไม่ได้ที่จะคิดถึงคุณ และฉันก็อดไม่ได้ที่จะรักคุณ ฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถมีคุณได้ แต่ฉันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงสิ่งที่ฉันเป็น

ฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถมีคุณได้ แต่ฉันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงสิ่งที่ฉันเป็น ฉันอดไม่ได้ที่จะคิดถึงคุณ และฉันก็อดไม่ได้ที่จะรักคุณ ฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถมีคุณได้ แต่ฉันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงสิ่งที่ฉันเป็น

ฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถมีคุณได้ แต่ฉันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงสิ่งที่ฉันเป็น ฉันอดไม่ได้ที่จะคิดถึงคุณ และฉันก็อดไม่ได้ที่จะรักคุณ ฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถมีคุณได้ แต่ฉันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงสิ่งที่ฉันเป็น

ฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถมีคุณได้ แต่ฉันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงสิ่งที่ฉันเป็น ฉันอดไม่ได้ที่จะคิดถึงคุณ และฉันก็อดไม่ได้ที่จะรักคุณ ฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถมีคุณได้ แต่ฉันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงสิ่งที่ฉันเป็น

ฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถมีคุณได้ แต่ฉันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงสิ่งที่ฉันเป็น ฉันอดไม่ได้ที่จะคิดถึงคุณ และฉันก็อดไม่ได้ที่จะรักคุณ ฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถมีคุณได้ แต่ฉันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงสิ่งที่ฉันเป็น

ฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถมีคุณได้ แต่ฉันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงสิ่งที่ฉันเป็น ฉันอดไม่ได้ที่จะคิดถึงคุณ และฉันก็อดไม่ได้ที่จะรักคุณ ฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถมีคุณได้ แต่ฉันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงสิ่งที่ฉันเป็น

รับมือกับความรักที่ไม่สมหวัง

ความรักที่ไม่สมหวังอาจเป็นเรื่องยากที่จะรับมือ อาจเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับว่าคนที่คุณรักไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกับคุณ อาจเป็นเรื่องยากที่จะก้าวต่อไปและหาคนอื่นที่จะรักคุณตอบ แต่ก็เป็นไปได้ที่จะรับมือกับความรักที่ไม่สมหวังและพบกับความสุขอีกครั้ง

ขั้นตอนแรกคือการยอมรับว่าคนที่คุณรักไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกับคุณ อาจเป็นเรื่องยาก แต่สิ่งสำคัญคือต้องยอมรับความเป็นจริงของสถานการณ์ เมื่อคุณยอมรับสิ่งนี้แล้ว คุณสามารถเริ่มเดินหน้าต่อไปและหาคนอื่นที่จะรักคุณตอบ

ขั้นตอนต่อไปคือการมุ่งเน้นไปที่ตัวเอง ใช้เวลาสักครู่เพื่อมุ่งเน้นไปที่ความต้องการและความต้องการของคุณเอง ใช้เวลากับเพื่อนและครอบครัว และทำสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุข วิธีนี้จะช่วยให้คุณเดินหน้าต่อไปและพบคนอื่นที่จะรักคุณตอบ

สุดท้าย สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าความรักที่ไม่สมหวังไม่ใช่ความผิดของคุณ ไม่ใช่ความผิดของคุณที่คนที่คุณรักไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกับคุณ ไม่ใช่ความผิดของคุณที่คุณไม่สามารถมีได้ สิ่งสำคัญคือต้องจดจำสิ่งนี้และให้ความสำคัญกับตัวคุณเองและความสุขของคุณเอง

“ความรักที่ไม่สมหวังเป็นหนึ่งในสิ่งที่รับมือได้ยากที่สุด อาจเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับว่าคนที่คุณรักไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกับคุณ แต่ก็เป็นไปได้ที่จะรับมือกับความรักที่ไม่สมหวังและพบกับความสุขอีกครั้ง”-วิกิพีเดีย

ความรักที่ไม่สมหวังอาจเป็นเรื่องยากที่จะรับมือกับมัน แต่มันก็เป็นไปได้ที่จะเดินหน้าต่อไปและหาคนอื่นที่จะรักคุณตอบ สิ่งสำคัญคือต้องยอมรับความเป็นจริงของสถานการณ์ จดจ่ออยู่กับตัวเอง และจำไว้ว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณ ด้วยเวลาและความอดทน คุณจะพบกับความสุขอีกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

  • ฉันจะรับมือกับความรักที่ไม่สมหวังได้อย่างไร?
  • ขั้นตอนแรกคือการยอมรับว่าคนที่คุณรักไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกับคุณ จากนั้นให้โฟกัสที่ตัวเองและทำสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุข สุดท้าย จำไว้ว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณ และด้วยเวลาและความอดทน คุณจะพบกับความสุขอีกครั้ง

  • ฉันควรทำอย่างไรถ้าฉันไม่สามารถเอาชนะใครซักคนได้?
  • ใช้เวลาสักครู่เพื่อมุ่งเน้นไปที่ความต้องการและความต้องการของคุณเอง ใช้เวลากับเพื่อนและครอบครัว และทำสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุข วิธีนี้จะช่วยให้คุณเดินหน้าต่อไปและพบคนอื่นที่จะรักคุณตอบ

  • เป็นไปได้ไหมที่จะพบความสุขอีกครั้งหลังจากความรักที่ไม่สมหวัง?
  • ใช่ มันเป็นไปได้ที่จะพบความสุขอีกครั้งหลังจากความรักที่ไม่สมหวัง สิ่งสำคัญคือต้องยอมรับความเป็นจริงของสถานการณ์ จดจ่ออยู่กับตัวเอง และจำไว้ว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณ ด้วยเวลาและความอดทน คุณจะพบกับความสุขอีกครั้ง