9 สัญญาณบ่งบอกว่าคุณคือผู้ให้

เนื้อหา

| คุณเป็นผู้ให้หรือผู้รับ? ค้นหาสัญญาณว่าคุณเป็นผู้ให้และสิ่งนี้ส่งผลต่อชีวิตของคุณอย่างไร เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพของผู้ให้

คุณเป็นผู้ให้หรือผู้รับ? เป็นคำถามสำคัญที่ต้องถามตัวเอง เพราะอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตของคุณ ผู้ให้คือผู้ที่สละเวลา แรงกาย และทรัพยากรของตนอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พวกเขามักจะไม่เห็นแก่ตัวและให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้อื่นมาก่อนความต้องการของตนเอง ในทางกลับกัน คนรับคือคนที่มุ่งความสนใจไปที่ความต้องการและความปรารถนาของตนเอง พวกเขามักจะเห็นแก่ตัวและรับมากกว่าที่ให้

ชัตเตอร์

หากคุณสงสัยว่าคุณเป็นผู้ให้หรือผู้รับ นี่คือสัญญาณ 9 ประการที่บ่งบอกว่าคุณเป็นผู้ให้

ที.ซี.มาร์ค

1. คุณเต็มใจช่วยเหลือเสมอ

ผู้ให้เต็มใจช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ พวกเขาเป็นคนแรกที่เสนอมือช่วยเหลือและมองหาวิธีที่จะยื่นมือช่วยเหลืออยู่เสมอ พวกเขาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทั้งเวลาและพลังงาน และมองหาวิธีสร้างความแตกต่างในชีวิตของผู้อื่นอยู่เสมอ

2. คุณให้ความสำคัญกับคนอื่นก่อน

ผู้ให้ไม่เห็นแก่ตัวและมักจะเห็นความต้องการของผู้อื่นมาก่อนความต้องการของตนเอง พวกเขายินดีที่จะออกไปเพื่อให้แน่ใจว่าคนอื่นได้รับการดูแล พวกเขามักจะเป็นอาสาสมัครกลุ่มแรกๆ และมักจะมองหาวิธีสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับชีวิตคนรอบข้างอยู่เสมอ ไม่ได้กำหนด

3. คุณเอื้อเฟื้อเวลาและทรัพยากรของคุณ

ผู้ให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทั้งเวลาและทรัพยากร พวกเขาเต็มใจสละเวลาและทรัพยากรของตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ พวกเขามักจะเป็นคนกลุ่มแรกที่บริจาคเพื่อการกุศลหรืออาสาสละเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

4. คุณเป็นคนเห็นอกเห็นใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ผู้ให้เป็นผู้เห็นอกเห็นใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น พวกเขาสามารถเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในรองเท้าของผู้อื่นและเข้าใจการต่อสู้ของพวกเขา พวกเขามักจะเป็นคนแรกที่เสนอหูฟังและไหล่ให้ร้องไห้

5. คุณไม่เห็นแก่ตัว

ผู้ให้ไม่เห็นแก่ตัวและมักจะเห็นความต้องการของผู้อื่นมาก่อนความต้องการของตนเอง พวกเขายินดีที่จะออกไปเพื่อให้แน่ใจว่าคนอื่นได้รับการดูแล พวกเขามักจะเป็นอาสาสมัครกลุ่มแรกๆ และมักจะมองหาวิธีสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับชีวิตคนรอบข้างอยู่เสมอ

6. คุณใจกว้างด้วยการชมเชยและการให้กำลังใจ

ผู้ให้ย่อมเอื้อเฟื้อด้วยการยกย่องและให้กำลังใจ พวกเขามักจะมองหาวิธีที่จะยกระดับคนรอบข้างและทำให้พวกเขารู้สึกชื่นชม พวกเขามักจะเป็นคนแรกที่ให้กำลังใจและสนับสนุน

7. คุณอดทนและเข้าใจ

ผู้ให้ย่อมมีความอดทนและเข้าใจ พวกเขายินดีที่จะใช้เวลาในการฟังผู้อื่นและเข้าใจการต่อสู้ของพวกเขา พวกเขามักจะเป็นคนแรกที่เสนอหูฟังและไหล่ให้ร้องไห้

8. คุณให้อภัย

ผู้ให้คือผู้ให้อภัย พวกเขายินดีที่จะให้อภัยผู้ที่ทำผิดต่อพวกเขาและเดินหน้าต่อไป พวกเขาเข้าใจว่าทุกคนทำผิดพลาดและยินดีที่จะให้โอกาสครั้งที่สองแก่ผู้คน

9. คุณรู้สึกขอบคุณ

ผู้ให้ย่อมซาบซึ้ง พวกเขามองหาวิธีแสดงความขอบคุณต่อผู้คนและสิ่งต่างๆ ในชีวิตอยู่เสมอ พวกเขาเข้าใจว่าชีวิตคือของขวัญและมองหาวิธีแสดงความขอบคุณอยู่เสมอ

หากคุณรู้จักสัญญาณเหล่านี้ในตัวคุณ แสดงว่าคุณน่าจะเป็นผู้ให้ ผู้ให้คือคนที่ใจกว้าง เสียสละ และเห็นอกเห็นใจผู้ที่มองหาวิธีสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับชีวิตคนรอบข้างอยู่เสมอ พวกเขามักจะเป็นอาสาสมัครกลุ่มแรกและมองหาวิธีสร้างความแตกต่างในชีวิตของผู้อื่นอยู่เสมอ

“วิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาตัวเองคือการเสียสละตนเองในการรับใช้ผู้อื่น” - มหาตมะคานธี

ผู้ให้มักจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิต พวกเขาเข้าใจว่าชีวิตคือการให้และการไม่รับ พวกเขาเอื้อเฟื้อเวลา พลังงาน และทรัพยากร และมองหาวิธีสร้างความแตกต่างในชีวิตของผู้อื่นอยู่เสมอ ดังนั้น หากคุณรู้จักสัญญาณเหล่านี้ในตัวเอง แสดงว่าคุณน่าจะเป็นผู้ให้

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพของผู้ให้ ตรวจสอบบทความนี้จาก Psychology Today . นอกจากนี้คุณยังสามารถ อ่านหัวข้อ Reddit นี้ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพของผู้ให้

คำถามที่พบบ่อย

  • อะไรคือสัญญาณบ่งบอกว่าคุณเป็นผู้ให้?
    • สัญญาณว่าคุณเป็นผู้ให้ ได้แก่ เต็มใจช่วยเหลือเสมอ ให้ความสำคัญกับผู้อื่นก่อน เอื้อเฟื้อเวลาและทรัพยากรของคุณ มีความเห็นอกเห็นใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว มีน้ำใจพร้อมคำชมและกำลังใจ อดทนและเข้าใจ ให้อภัย และรู้สึกขอบคุณ
  • ลักษณะนิสัยของผู้ให้เป็นอย่างไร?
    • ลักษณะบุคลิกภาพของผู้ให้ ได้แก่ ความเสียสละ ความเอื้ออาทร ความกรุณา ความเห็นอกเห็นใจ ความอดทน ความเข้าใจ การให้อภัย และความกตัญญูกตเวที