40 เหตุการณ์สำคัญในชีวิตที่คุณสามารถทำได้นอกเหนือจากการแต่งงาน

เนื้อหา

ค้นพบ. ค้นหาสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อทำให้ชีวิตของคุณมีความหมายมากขึ้น ตั้งแต่ความสำเร็จในอาชีพไปจนถึงการเติบโตส่วนบุคคล

การแต่งงานเป็นก้าวสำคัญในชีวิต แต่ไม่ใช่เพียงก้าวเดียว มีเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ อีกมากมายในชีวิตที่ทำให้คุณมีความสุขและสมหวังได้ ตั้งแต่ความสำเร็จในอาชีพไปจนถึงการเติบโตส่วนบุคคล นี่คือ

Joaoleite

เหตุการณ์สำคัญในอาชีพ

อาชีพการงานของคุณเป็นแหล่งสำคัญของความพึงพอใจและความสำเร็จ ต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญในอาชีพที่คุณสามารถทำได้:

 • รับโปรโมชั่น
 • ได้รับการขึ้น
 • ได้งานในสายงานในฝัน
 • เริ่มต้นธุรกิจของคุณเอง
 • ทำการขายที่สำคัญ
 • การได้รับรางวัลหรือการยอมรับ
 • รับปริญญาหรือใบรับรอง
 • มีส่วนร่วมสำคัญในสาขาของคุณ
 • การได้งานในเมืองใหม่
 • การเปลี่ยนแปลงอาชีพครั้งใหญ่

เหตุการณ์สำคัญทางการเงิน

เหตุการณ์สำคัญทางการเงินสามารถเป็นที่มาของความภาคภูมิใจและความปลอดภัย ต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญทางการเงินที่คุณสามารถมุ่งมั่นเพื่อ:

 • ชำระหนี้ทั้งหมดของคุณ
 • ออมเงินกองทุนฉุกเฉิน
 • ซื้อบ้าน
 • การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวม
 • การซื้อที่สำคัญ
 • การเริ่มต้นกองทุนเกษียณอายุ
 • การบริจาคครั้งใหญ่
 • การเริ่มต้นกองทุนวิทยาลัยสำหรับบุตรหลานของคุณ
 • การลงทุนครั้งใหญ่
 • เก็บออมเพื่อการพักผ่อนในฝัน

เหตุการณ์สำคัญส่วนบุคคล

เหตุการณ์สำคัญส่วนบุคคลสามารถเป็นแหล่งที่มาของการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคล ต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญส่วนบุคคลที่คุณสามารถมุ่งมั่นเพื่อ:

 • การเรียนรู้ภาษาใหม่
 • ออกเดินทางครั้งสำคัญ
 • เข้ารูป
 • การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตครั้งสำคัญ
 • การพัฒนาทักษะใหม่
 • การซื้อที่สำคัญ
 • การพัฒนางานอดิเรกใหม่
 • การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตครั้งสำคัญ
 • การพัฒนานิสัยใหม่
 • การตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิต

เหตุการณ์สำคัญของความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์สามารถเป็นที่มาของความสุขและความเชื่อมโยง ต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญของความสัมพันธ์ที่คุณสามารถทำได้:

 • สร้างเพื่อนใหม่
 • การพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่
 • การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ครั้งสำคัญ
 • ตัดสินใจครั้งสำคัญกับคู่ชีวิต
 • การให้คำมั่นสัญญาที่สำคัญกับพันธมิตร
 • การเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งสำคัญกับคู่ชีวิต
 • การตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตกับสมาชิกในครอบครัว
 • การให้คำมั่นสัญญาที่สำคัญกับสมาชิกในครอบครัว
 • การเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งสำคัญกับสมาชิกในครอบครัว
 • ตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตกับเพื่อน

เหตุการณ์สำคัญทางจิตวิญญาณ

เหตุการณ์สำคัญทางวิญญาณสามารถเป็นแหล่งของความสงบภายในและการเชื่อมต่อ ต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญทางวิญญาณบางประการที่คุณสามารถมุ่งมั่นเพื่อ:

 • การพัฒนาการปฏิบัติทางจิตวิญญาณ
 • การตัดสินใจครั้งสำคัญทางจิตวิญญาณ
 • สร้างความมุ่งมั่นทางจิตวิญญาณที่สำคัญ
 • ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณครั้งใหญ่
 • เข้าร่วมการฝึกจิต
 • การแสวงบุญ
 • เข้าร่วมชุมชนจิตวิญญาณ
 • การเดินทางทางจิตวิญญาณครั้งสำคัญ
 • ทำการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณครั้งใหญ่
 • สร้างการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณที่สำคัญ

เหตุการณ์สำคัญเพื่อการกุศล

เหตุการณ์สำคัญเพื่อการกุศลสามารถเป็นแหล่งของความสุขและความสัมพันธ์ ต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญด้านการกุศลที่คุณสามารถมุ่งมั่นเพื่อ:

 • การบริจาคครั้งใหญ่
 • อาสาสมัครเพื่อสาเหตุ
 • จัดงานระดมทุน
 • เริ่มทำบุญ
 • ตัดสินใจทำบุญครั้งสำคัญ
 • สร้างความมุ่งมั่นเพื่อการกุศลที่สำคัญ
 • ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกุศลครั้งใหญ่
 • การเดินทางเพื่อการกุศลครั้งสำคัญ
 • การเปลี่ยนแปลงทางการกุศลครั้งใหญ่
 • สร้างการเชื่อมต่อการกุศลที่สำคัญ
“ชีวิตคือชุดของการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติและเกิดขึ้นเอง อย่าต่อต้านพวกเขา ที่สร้างแต่ความทุกข์ระทม ให้ความจริงเป็นความจริง ปล่อยให้สิ่งต่าง ๆ ไหลไปข้างหน้าตามธรรมชาติในสิ่งที่ชอบ”เล่าจื๊อ

นี่เป็นเพียงเหตุการณ์สำคัญบางส่วนในชีวิตของคุณนอกเหนือจากการแต่งงาน ไม่ว่าคุณกำลังมองหาความสำเร็จในอาชีพการงาน ความมั่นคงทางการเงิน การเติบโตส่วนบุคคล ความสัมพันธ์ จิตวิญญาณ หรือการกุศล มีเหตุการณ์สำคัญมากมายที่คุณสามารถพยายามทำให้ชีวิตของคุณมีความหมายมากขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

 • มีเหตุการณ์สำคัญในชีวิตอะไรบ้างนอกเหนือจากการแต่งงาน?
  เหตุการณ์สำคัญในชีวิตบางอย่างนอกเหนือจากการแต่งงาน ได้แก่ การได้เลื่อนตำแหน่ง ปลดหนี้ เรียนภาษาใหม่ เดินทางครั้งใหญ่ มีรูปร่างที่ดี เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตครั้งใหญ่ ซื้อของครั้งใหญ่ บริจาคเงินครั้งใหญ่ การตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิต และสร้างความมุ่งมั่นที่สำคัญ
 • เหตุการณ์สำคัญในอาชีพคืออะไร?
  เหตุการณ์สำคัญในอาชีพบางอย่าง ได้แก่ การเลื่อนตำแหน่ง การขึ้นเงินเดือน การได้งานในสายงานในฝันของคุณ การเริ่มต้นธุรกิจของคุณเอง การขายครั้งใหญ่ การได้รับรางวัลหรือการยอมรับ การได้รับปริญญาหรือการรับรอง การมีส่วนสำคัญในสายงานของคุณ ได้งานทำในเมืองใหม่และเปลี่ยนอาชีพครั้งใหญ่
 • เหตุการณ์สำคัญทางการเงินคืออะไร?
  เหตุการณ์สำคัญทางการเงินบางอย่างรวมถึงการชำระหนี้ทั้งหมดของคุณ, การออมเงินกองทุนฉุกเฉิน, ซื้อบ้าน, ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวม, ทำการซื้อครั้งใหญ่, เริ่มต้นกองทุนเกษียณอายุ, ทำการบริจาคครั้งใหญ่, เริ่มกองทุนวิทยาลัยสำหรับลูก ๆ ของคุณ ลงทุนครั้งใหญ่และออมเงินเพื่อการพักผ่อนในฝัน