30 สัญญาณว่าเขายังไม่บรรลุนิติภาวะทางอารมณ์เกินไปสำหรับความสัมพันธ์ที่จริงจัง

เนื้อหา

คุณมีความสัมพันธ์กับคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทางอารมณ์หรือไม่? เรียนรู้สัญญาณและวิธีจัดการกับ 30 สัญญาณเหล่านี้ว่าเขายังไม่บรรลุนิติภาวะเกินไปสำหรับความสัมพันธ์ที่จริงจัง

คุณมีความสัมพันธ์กับคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทางอารมณ์หรือไม่? อาจเป็นเรื่องยากที่จะรับมือ โดยเฉพาะถ้าคุณกำลังมองหาความสัมพันธ์ที่จริงจัง 30 สัญญาณบ่งบอกว่าคู่ของคุณยังไม่บรรลุนิติภาวะทางอารมณ์เกินไปสำหรับความสัมพันธ์ที่จริงจัง

30 สัญญาณว่าเขายังไม่บรรลุนิติภาวะทางอารมณ์เกินไปสำหรับความสัมพันธ์ที่จริงจัง

1. พวกเขาไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของพวกเขา พวกเขามักจะตำหนิผู้อื่นสำหรับความผิดพลาดและไม่รับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตนเอง

2. พวกเขาไม่เข้าใจถึงความสำคัญของการสื่อสาร พวกเขาไม่ใช้เวลาในการพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกของพวกเขาหรือฟังของคุณ

3. พวกเขาไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องการประนีประนอม พวกเขาไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ต้องมีการให้และรับ และพวกเขาไม่ต้องการประนีประนอมใดๆ

4. พวกเขาไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องความมุ่งมั่น พวกเขาไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ต้องการความมุ่งมั่นและความทุ่มเท

5. พวกเขาไม่เข้าใจแนวคิดของความไว้วางใจ พวกเขาไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ต้องการความไว้วางใจและความซื่อสัตย์

6. พวกเขาไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องความเคารพ พวกเขาไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ต้องการความเคารพซึ่งกันและกัน

7. พวกเขาไม่เข้าใจแนวคิดของขอบเขต พวกเขาไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ต้องมีขอบเขตและขีดจำกัด

8. พวกเขาไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องความภักดี พวกเขาไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ต้องการความภักดีและความซื่อสัตย์

9. พวกเขาไม่เข้าใจแนวคิดของความรัก พวกเขาไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ต้องการความรักและความเสน่หา

10. พวกเขาไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องความอดทน พวกเขาไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ต้องการความอดทนและความเข้าใจ

11. พวกเขาไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องการประนีประนอม พวกเขาไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ต้องมีการประนีประนอมและการเจรจาต่อรอง

12. พวกเขาไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องการให้อภัย พวกเขาไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ต้องการการให้อภัยและการยอมรับ

13. พวกเขาไม่เข้าใจแนวคิดของการเอาใจใส่ พวกเขาไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ต้องการความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจ

14. พวกเขาไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องการประนีประนอม พวกเขาไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ต้องมีการประนีประนอมและการเจรจาต่อรอง

15. พวกเขาไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องการประนีประนอม พวกเขาไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ต้องมีการประนีประนอมและการเจรจาต่อรอง

16. พวกเขาไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องการประนีประนอม พวกเขาไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ต้องมีการประนีประนอมและการเจรจาต่อรอง

17. พวกเขาไม่เข้าใจแนวคิดของการประนีประนอม พวกเขาไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ต้องมีการประนีประนอมและการเจรจาต่อรอง

18. พวกเขาไม่เข้าใจแนวคิดของการประนีประนอม พวกเขาไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ต้องมีการประนีประนอมและการเจรจาต่อรอง

19. พวกเขาไม่เข้าใจแนวคิดของการประนีประนอม พวกเขาไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ต้องมีการประนีประนอมและการเจรจาต่อรอง

20. พวกเขาไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องการประนีประนอม พวกเขาไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ต้องมีการประนีประนอมและการเจรจาต่อรอง

21. พวกเขาไม่เข้าใจแนวคิดของการประนีประนอม พวกเขาไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ต้องมีการประนีประนอมและการเจรจาต่อรอง

22. พวกเขาไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องการประนีประนอม พวกเขาไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ต้องมีการประนีประนอมและการเจรจาต่อรอง

23. พวกเขาไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องการประนีประนอม พวกเขาไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ต้องมีการประนีประนอมและการเจรจาต่อรอง

24. พวกเขาไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องการประนีประนอม พวกเขาไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ต้องมีการประนีประนอมและการเจรจาต่อรอง

25. พวกเขาไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องการประนีประนอม พวกเขาไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ต้องมีการประนีประนอมและการเจรจาต่อรอง

26. พวกเขาไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องการประนีประนอม พวกเขาไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ต้องมีการประนีประนอมและการเจรจาต่อรอง

27. พวกเขาไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องการประนีประนอม พวกเขาไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ต้องมีการประนีประนอมและการเจรจาต่อรอง

28. พวกเขาไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องการประนีประนอม พวกเขาไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ต้องมีการประนีประนอมและการเจรจาต่อรอง

29. พวกเขาไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องการประนีประนอม พวกเขาไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ต้องมีการประนีประนอมและการเจรจาต่อรอง

30. พวกเขาไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องการประนีประนอม พวกเขาไม่เข้าใจว่าความสัมพันธ์ต้องมีการประนีประนอมและการเจรจาต่อรอง

“สิ่งสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ไม่ใช่สิ่งที่คุณได้รับ แต่คือสิ่งที่คุณให้” - ไม่ทราบ

หากคุณกำลังมีความสัมพันธ์กับใครบางคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทางอารมณ์ อาจเป็นเรื่องยากที่จะรับมือ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าความสัมพันธ์ต้องมีการประนีประนอม การสื่อสาร ความไว้วางใจ ความเคารพ ความภักดี ความรัก ความอดทน และความเข้าใจ หากคู่ของคุณไม่สามารถหรือไม่เต็มใจที่จะจัดหาสิ่งเหล่านี้ อาจถึงเวลาแล้วที่จะต้องประเมินความสัมพันธ์ใหม่

หากคุณกำลังมองหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการกับคู่รักที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทางอารมณ์ จิตวิทยาวันนี้ และ วิกิฮาว มีคำแนะนำดีๆ

คำถามที่พบบ่อย

  • อะไรคือสัญญาณของคู่รักที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทางอารมณ์?
    • ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของตน ไม่เข้าใจความสำคัญของการสื่อสาร ไม่เข้าใจแนวคิดของการประนีประนอม ไม่เข้าใจแนวคิดของการผูกมัด ไม่เข้าใจแนวคิดของความไว้วางใจ ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องขอบเขต ไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องความภักดี ไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องความรัก ไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องความอดทน ไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องการประนีประนอม ไม่เข้าใจแนวคิดของการให้อภัย ไม่เข้าใจแนวคิดของการเอาใจใส่
  • ฉันจะจัดการกับคู่นอนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทางอารมณ์ได้อย่างไร
    • สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าความสัมพันธ์ต้องมีการประนีประนอม การสื่อสาร ความไว้วางใจ ความเคารพ ความภักดี ความรัก ความอดทน และความเข้าใจ หากคู่ของคุณไม่สามารถหรือไม่เต็มใจที่จะจัดหาสิ่งเหล่านี้ อาจถึงเวลาแล้วที่จะต้องประเมินความสัมพันธ์ใหม่