30 สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเล็กๆ น้อยๆ หากคุณต้องการความสัมพันธ์ที่ไม่สิ้นสุด

เนื้อหา

ความสัมพันธ์อาจเป็นเรื่องยุ่งยาก ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการทำให้พวกมันคงอยู่ และยิ่งต้องทำให้พวกมันคงอยู่ตลอดไป แต่ถ้าคุณเต็มใจที่จะพยายาม มีข้อควรทำและไม่ควรทำง่ายๆ บางอย่างที่สามารถช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่จะคงอยู่ตลอดไป

สิ่งแรกและสำคัญที่สุดที่ต้องจำไว้คือการสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญ คุณต้องสามารถพูดคุยอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมากับคู่ของคุณเกี่ยวกับความรู้สึกและความต้องการของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณทั้งคู่เข้าใจกันดีขึ้นและสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

สิ่งสำคัญคือการสนับสนุนซึ่งกันและกัน แสดงให้คู่ของคุณเห็นว่าคุณห่วงใยพวกเขาและอยู่เคียงข้างพวกเขาเมื่อพวกเขาต้องการคุณ สิ่งนี้จะช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับความสัมพันธ์ของคุณ

หากคุณต้องการความสัมพันธ์ที่ไม่จบสิ้น มีข้อควรจำและข้อไม่ควรจำบางประการ ตั้งแต่การสื่อสารไปจนถึงความไว้วางใจ สิ่งสำคัญคือต้องใส่ใจกับการกระทำและคำพูดของคุณเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและแข็งแกร่ง ต่อไปนี้เป็นข้อควรทำและไม่ควรทำ 30 ข้อที่จะช่วยคุณสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับเนื้อคู่ของคุณ:

 • สื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา
 • อย่ามีความลับต่อกัน
 • เป็นกำลังใจให้กันและกัน
 • อย่ากลัวที่จะแสดงความรู้สึกของคุณ
 • ใช้เวลาในการชื่นชมซึ่งกันและกัน
 • อย่าลืมแสดงความรักและความเสน่หาของคุณ
 • จงเข้าใจและอดทน
 • อย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น
 • ให้เวลาซึ่งกันและกัน
 • อย่าลืมมาสนุกด้วยกันนะ
 • ซื่อสัตย์ต่อความคาดหวังของคุณ
 • อย่ากลัวที่จะประนีประนอม
 • จงเต็มใจให้อภัย
 • อย่าลืมพูดว่า 'ฉันรักคุณ' บ่อยๆ
 • เคารพในความคิดเห็นของกันและกัน
 • อย่าลืมฟังกันนะครับ
 • เต็มใจที่จะลองสิ่งใหม่ๆ ด้วยกัน
 • อย่าลืมแสดงความชื่นชมของคุณ
 • เต็มใจเสียสละเพื่อกันและกัน
 • อย่าลืมที่จะซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของคุณ
 • จงเต็มใจที่จะประนีประนอม
 • อย่าลืมแสดงความรักของคุณ
 • เต็มใจที่จะยอมรับข้อบกพร่องของกันและกัน
 • อย่าลืมที่จะทำความเข้าใจ
 • เต็มใจที่จะทำงานผ่านความขัดแย้ง
 • อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะครับ
 • เต็มใจให้เวลาซึ่งกันและกัน
 • อย่าลืมมาหัวเราะด้วยกัน
 • จงเต็มใจที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง
 • อย่าลืมที่จะอยู่เคียงข้างกัน

การปฏิบัติตามสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเหล่านี้ คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยั่งยืนกับเนื้อคู่ของคุณได้ สำหรับคำแนะนำด้านความสัมพันธ์เพิ่มเติม

สิ่งสำคัญคือต้องซื่อสัตย์ต่อกัน อย่าเก็บความลับหรือโกหกคู่ของคุณ สิ่งนี้มีแต่จะสร้างความหวาดระแวงและไม่พอใจในระยะยาว

สิ่งสำคัญคือต้องอดทนซึ่งกันและกัน ความสัมพันธ์ต้องใช้เวลาในการพัฒนาและเติบโต สิ่งสำคัญคือต้องอดทนและเข้าใจซึ่งกันและกันในระหว่างขั้นตอนนี้

สิ่งสำคัญคือต้องเคารพซึ่งกันและกัน เคารพความคิดเห็นและความรู้สึกของกันและกัน และอย่ากลัวที่จะไม่เห็นด้วย สิ่งนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่ทั้งคู่รู้สึกได้ยินและเคารพ

การมีเมตตาต่อกันเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน แสดงให้คู่ของคุณเห็นว่าคุณห่วงใยพวกเขาและอยู่เคียงข้างพวกเขาเมื่อพวกเขาต้องการคุณ สิ่งนี้จะช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับความสัมพันธ์ของคุณ

สุดท้ายนี้ สิ่งสำคัญคือการให้อภัย ทุกคนทำผิดพลาดได้ และสิ่งสำคัญคือต้องสามารถให้อภัยซึ่งกันและกันและก้าวต่อไปได้ วิธีนี้จะช่วยสร้างสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างคุณกับคู่ของคุณ

“ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดคือความสัมพันธ์ที่ท้าทายให้เราเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น” - ไม่ทราบ

นี่เป็นเพียงส่วนน้อยของความสัมพันธ์ที่ควรทำและไม่ควรทำ หากคุณเต็มใจทุ่มเท คุณก็สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่จะคงอยู่ตลอดไป

คำถามที่พบบ่อย

 • อะไรคือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน?
 • สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน ได้แก่ การสื่อสาร การสนับสนุน ความซื่อสัตย์ ความอดทน ความเคารพ ความเมตตา และการให้อภัย
 • ฉันจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้อย่างไร
 • การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต้องมีการสื่อสาร การสนับสนุน ความซื่อสัตย์ ความอดทน ความเคารพ ความเมตตา และการให้อภัย
 • สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องจำในความสัมพันธ์คืออะไร?
 • สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องจดจำในความสัมพันธ์คือการสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมากับคู่ของคุณ