28 สิ่งที่สาว ๆ พูดกับ สิ่งที่พวกเขาหมายถึงจริง

เนื้อหา

คุณเคยรู้สึกว่าคุณไม่เข้าใจสิ่งที่ผู้หญิงพูดหรือไม่? เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เด็กผู้หญิงพูดกับสิ่งที่พวกเขาหมายถึงจริง ๆ ด้วยคำแนะนำที่เป็นประโยชน์นี้

คุณเคยรู้สึกว่าคุณไม่เข้าใจสิ่งที่ผู้หญิงพูดหรือไม่? อาจเป็นเรื่องยากที่จะบอกความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ผู้หญิงพูดและความหมายที่แท้จริง เพื่อช่วยคุณ เราได้รวบรวมคำแนะนำเกี่ยวกับ 28 สิ่งที่ผู้หญิงพูดและความหมายที่แท้จริง

เมื่อผู้หญิงพูดว่า 'ฉันสบายดี' มักจะหมายความว่าเธอไม่โอเคเลย เธออาจจะอารมณ์เสีย โกรธ หรือหงุดหงิด แต่เธอไม่ต้องการพูดถึงเรื่องนี้ หากคุณกังวลเกี่ยวกับเธอ ทางที่ดีควรถามเธอว่าเธออยากคุยเรื่องนี้ไหม

ล้มลง (ฉบับไวด์สกรีนที่ไม่ได้จัดเรต)

เมื่อผู้หญิงพูดว่า 'ฉันไม่แคร์' มักจะหมายความว่าเธอสนใจ แต่เธอไม่ต้องการแสดงมัน เธออาจพยายามปกป้องความรู้สึกของเธอหรือเธออาจพยายามหลีกเลี่ยงการโต้เถียง หากคุณกังวลเกี่ยวกับเธอ ทางที่ดีควรถามเธอว่าเธออยากคุยเรื่องนี้ไหม

เมื่อผู้หญิงพูดว่า 'ไม่เป็นไร' มักจะหมายความว่ามันเป็นอะไรบางอย่าง เธออาจจะรู้สึกเจ็บปวดหรือเสียใจ แต่เธอไม่ต้องการพูดถึงเรื่องนี้ หากคุณกังวลเกี่ยวกับเธอ ทางที่ดีควรถามเธอว่าเธออยากคุยเรื่องนี้ไหม

เมื่อผู้หญิงพูดว่า 'ฉันไม่ได้บ้า' มักหมายความว่าเธอบ้า เธออาจจะรู้สึกโกรธหรือหงุดหงิด แต่เธอไม่ต้องการแสดงมันออกมา หากคุณกังวลเกี่ยวกับเธอ ทางที่ดีควรถามเธอว่าเธออยากคุยเรื่องนี้ไหม

เมื่อผู้หญิงพูดว่า 'ฉันไม่ต้องการพูดถึงเรื่องนี้' มักหมายความว่าเธอต้องการพูดถึงเรื่องนี้ เธออาจจะรู้สึกเจ็บปวดหรือเสียใจ แต่เธอไม่ต้องการแสดงมันออกมา หากคุณกังวลเกี่ยวกับเธอ ทางที่ดีควรถามเธอว่าเธออยากคุยเรื่องนี้ไหม

เมื่อผู้หญิงพูดว่า 'ไม่ใช่เรื่องใหญ่' มักจะหมายความว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ เธออาจจะรู้สึกเจ็บปวดหรือเสียใจ แต่เธอไม่ต้องการแสดงมันออกมา หากคุณกังวลเกี่ยวกับเธอ ทางที่ดีควรถามเธอว่าเธออยากคุยเรื่องนี้ไหม

เมื่อผู้หญิงพูดว่า 'ฉันไม่สนใจ' มักหมายความว่าเธอสนใจ เธออาจจะรู้สึกอายหรือกลัว แต่เธอไม่ต้องการแสดงมัน หากคุณกังวลเกี่ยวกับเธอ ทางที่ดีควรถามเธอว่าเธออยากคุยเรื่องนี้ไหม

เมื่อผู้หญิงพูดว่า 'ฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณ' มักหมายความว่าเธอต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เธออาจจะรู้สึกหนักใจหรือกลัว แต่เธอไม่ต้องการแสดงมันออกมา หากคุณกังวลเกี่ยวกับเธอ ทางที่ดีควรถามเธอว่าเธออยากคุยเรื่องนี้ไหม

เมื่อผู้หญิงพูดว่า 'ฉันไม่พร้อม' มักจะหมายความว่าเธอพร้อม เธออาจจะรู้สึกกลัวหรือไม่แน่ใจ แต่เธอไม่ต้องการแสดงมันออกมา หากคุณกังวลเกี่ยวกับเธอ ทางที่ดีควรถามเธอว่าเธออยากคุยเรื่องนี้ไหม

'ผู้หญิงมักจะถูกคาดหวังให้ช่วยเหลือและเข้าใจ ในขณะที่ผู้ชายถูกคาดหวังให้เข้มแข็งและเป็นอิสระ สิ่งนี้อาจทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าต้องซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงเพื่อให้ได้รับการยอมรับ' - วิกิพีเดีย

เมื่อผู้หญิงพูดว่า 'ฉันไม่ต้องการพูดถึงเรื่องนี้' มักหมายความว่าเธอต้องการพูดถึงเรื่องนี้ เธออาจจะรู้สึกเจ็บปวดหรือเสียใจ แต่เธอไม่ต้องการแสดงมันออกมา หากคุณกังวลเกี่ยวกับเธอ ทางที่ดีควรถามเธอว่าเธออยากคุยเรื่องนี้ไหม

เมื่อผู้หญิงพูดว่า 'ฉันไม่ได้บ้า' มักหมายความว่าเธอบ้า เธออาจจะรู้สึกโกรธหรือหงุดหงิด แต่เธอไม่ต้องการแสดงมันออกมา หากคุณกังวลเกี่ยวกับเธอ ทางที่ดีควรถามเธอว่าเธออยากคุยเรื่องนี้ไหม

เมื่อผู้หญิงพูดว่า 'ฉันไม่สนใจ' มักหมายความว่าเธอสนใจ เธออาจจะรู้สึกอายหรือกลัว แต่เธอไม่ต้องการแสดงมัน หากคุณกังวลเกี่ยวกับเธอ ทางที่ดีควรถามเธอว่าเธออยากคุยเรื่องนี้ไหม

เมื่อผู้หญิงพูดว่า 'ฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณ' มักหมายความว่าเธอต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เธออาจจะรู้สึกหนักใจหรือกลัว แต่เธอไม่ต้องการแสดงมันออกมา หากคุณกังวลเกี่ยวกับเธอ ทางที่ดีควรถามเธอว่าเธออยากคุยเรื่องนี้ไหม

เมื่อผู้หญิงพูดว่า 'ฉันไม่พร้อม' มักจะหมายความว่าเธอพร้อม เธออาจจะรู้สึกกลัวหรือไม่แน่ใจ แต่เธอไม่ต้องการแสดงมันออกมา หากคุณกังวลเกี่ยวกับเธอ ทางที่ดีควรถามเธอว่าเธออยากคุยเรื่องนี้ไหม

เมื่อผู้หญิงพูดว่า 'ฉันไม่ต้องการพูดถึงเรื่องนี้' มักหมายความว่าเธอต้องการพูดถึงเรื่องนี้ เธออาจจะรู้สึกเจ็บปวดหรือเสียใจ แต่เธอไม่ต้องการแสดงมันออกมา หากคุณกังวลเกี่ยวกับเธอ ทางที่ดีควรถามเธอว่าเธออยากคุยเรื่องนี้ไหม

'ผู้หญิงมักจะถูกคาดหวังให้ช่วยเหลือและเข้าใจ ในขณะที่ผู้ชายถูกคาดหวังให้เข้มแข็งและเป็นอิสระ สิ่งนี้อาจทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าต้องซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงเพื่อให้ได้รับการยอมรับ' - เรดดิท

เมื่อผู้หญิงพูดว่า 'ฉันไม่แน่ใจ' มักหมายความว่าเธอแน่ใจ เธออาจจะรู้สึกไม่มั่นใจหรือกลัว แต่เธอไม่ต้องการแสดงมันออกมา หากคุณกังวลเกี่ยวกับเธอ ทางที่ดีควรถามเธอว่าเธออยากคุยเรื่องนี้ไหม

เมื่อผู้หญิงพูดว่า 'ฉันไม่ต้องการคุณ' ก็มักจะหมายความว่าเธอต้องการคุณ เธออาจจะรู้สึกกลัวหรือหนักใจ แต่เธอไม่ต้องการแสดงมันออกมา หากคุณกังวลเกี่ยวกับเธอ ทางที่ดีควรถามเธอว่าเธออยากคุยเรื่องนี้ไหม

เมื่อผู้หญิงพูดว่า 'ฉันไม่สนใจ' มักหมายความว่าเธอสนใจ เธออาจจะรู้สึกอายหรือกลัว แต่เธอไม่ต้องการแสดงมัน หากคุณกังวลเกี่ยวกับเธอ ทางที่ดีควรถามเธอว่าเธออยากคุยเรื่องนี้ไหม

คำถามที่พบบ่อย

  • หมายความว่าอย่างไรเมื่อผู้หญิงพูดว่า 'ฉันสบายดี'?
  • เมื่อผู้หญิงพูดว่า 'ฉันสบายดี' มักจะหมายความว่าเธอไม่โอเคเลย เธออาจจะอารมณ์เสีย โกรธ หรือหงุดหงิด แต่เธอไม่ต้องการพูดถึงเรื่องนี้ หากคุณกังวลเกี่ยวกับเธอ ทางที่ดีควรถามเธอว่าเธออยากคุยเรื่องนี้ไหม

  • หมายความว่าอย่างไรเมื่อผู้หญิงพูดว่า 'ฉันไม่แคร์'?
  • เมื่อผู้หญิงพูดว่า 'ฉันไม่แคร์' มักจะหมายความว่าเธอสนใจ แต่เธอไม่ต้องการแสดงมัน เธออาจพยายามปกป้องความรู้สึกของเธอหรือเธออาจพยายามหลีกเลี่ยงการโต้เถียง หากคุณกังวลเกี่ยวกับเธอ ทางที่ดีควรถามเธอว่าเธออยากคุยเรื่องนี้ไหม

  • ผู้หญิงพูดว่า 'ฉันไม่ได้บ้า' หมายความว่าอย่างไร?
  • เมื่อผู้หญิงพูดว่า 'ฉันไม่ได้บ้า' มักหมายความว่าเธอบ้า เธออาจจะรู้สึกโกรธหรือหงุดหงิด แต่เธอไม่ต้องการแสดงมันออกมา หากคุณกังวลเกี่ยวกับเธอ ทางที่ดีควรถามเธอว่าเธออยากคุยเรื่องนี้ไหม