25 คำศัพท์ที่ดีที่สุดสำหรับการมีประจำเดือนของคุณ

เนื้อหา

ต้องการพูดคุยเกี่ยวกับช่วงเวลาของคุณโดยไม่ต้องพูดหรือไม่? ต่อไปนี้เป็นคำรหัสที่ดีที่สุด 25 คำที่จะใช้เมื่อพูดถึงการมีประจำเดือนกับเพื่อน ครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน

ช่วงเวลาอาจเป็นหัวข้อที่ยากจะพูดคุย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่อาจไม่พอใจกับหัวข้อนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการพูดถึง หลายคนได้คิดคำรหัสเพื่อใช้เมื่อพูดถึงการมีประจำเดือน ต่อไปนี้เป็นคำรหัสที่ดีที่สุด 25 คำที่จะใช้เมื่อพูดถึงช่วงเวลาของคุณกับเพื่อน ครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน

ชัตเตอร์

1. น้าโฟล

ป้าโฟลเป็นหนึ่งในรหัสคำที่นิยมมากที่สุดสำหรับช่วงเวลา เป็นการอ้างอิงถึงแนวคิดที่ว่าช่วงเวลาของคุณก็เหมือนการมาเยี่ยมของป้า คำรหัสนี้มักจะใช้ในลักษณะล้อเล่น เนื่องจากอาจเป็นวิธีคุยเรื่องประจำเดือนของคุณแบบสบายๆ

ที.ซี.มาร์ค

2. คลื่นสีแดงเข้ม

Crimson Wave เป็นคำรหัสยอดนิยมอีกคำสำหรับช่วงเวลา เป็นการอ้างอิงถึงแนวคิดที่ว่าช่วงเวลาของคุณเป็นเหมือนคลื่นเลือดที่ไหลอาบตัวคุณ คำรหัสนี้มักจะใช้ในลักษณะล้อเล่น เนื่องจากอาจเป็นวิธีคุยเรื่องประจำเดือนของคุณแบบสบายๆ

3. สัปดาห์ฉลาม

Shark Week เป็นคำรหัสสำหรับช่วงเวลาที่มักใช้ในลักษณะล้อเล่น เป็นการอ้างอิงถึงแนวคิดที่ว่าช่วงเวลาของคุณเปรียบเสมือนการมาเยือนของฉลามเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ คำรหัสนี้มักจะใช้ในลักษณะล้อเล่น เนื่องจากอาจเป็นวิธีคุยเรื่องประจำเดือนของคุณแบบสบายๆ

4. เวลาของเดือน

เวลาของเดือนเป็นคำรหัสสำหรับช่วงเวลาที่มักใช้ในลักษณะที่จริงจังมากขึ้น เป็นการอ้างอิงถึงแนวคิดที่ว่าช่วงเวลาของคุณเป็นเหมือนเหตุการณ์รายเดือนที่คุณต้องจัดการ คำรหัสนี้มักใช้ในลักษณะที่จริงจังกว่า เนื่องจากอาจเป็นวิธีที่จริงจังกว่าเล็กน้อยในการพูดถึงช่วงเวลาของคุณ

5. งานแต่งงานสีแดง

งานแต่งงานสีแดงเป็นคำรหัสสำหรับช่วงเวลาที่มักใช้ในลักษณะล้อเล่น เป็นการอ้างอิงถึงแนวคิดที่ว่าช่วงเวลาของคุณก็เหมือนงานแต่งงานที่เต็มไปด้วยเลือด คำรหัสนี้มักจะใช้ในลักษณะล้อเล่น เนื่องจากอาจเป็นวิธีคุยเรื่องประจำเดือนของคุณแบบสบายๆ

คุณกำลังมองหารหัสคำที่ดีที่สุดสำหรับช่วงเวลาของคุณหรือไม่? มองไม่เพิ่มเติม! ต่อไปนี้คือคำศัพท์ที่ดีที่สุด 25 คำที่จะช่วยให้คุณพูดคุยเกี่ยวกับช่วงเวลาของคุณโดยไม่ต้องพูดคำจริง ตั้งแต่ 'ชุดเอี๊ยม' ไปจนถึง 'หัวใจ' คำรหัสเหล่านี้จะช่วยให้คุณสื่อสารกับเพื่อนๆ และครอบครัวได้โดยไม่รู้สึกอาย คลิกที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 25 คำรหัสที่ดีที่สุดสำหรับช่วงเวลาของคุณ

6. รหัสสีแดง

Code Red เป็นคำรหัสสำหรับช่วงเวลาที่มักใช้ในลักษณะที่รุนแรงมากขึ้น เป็นการอ้างอิงถึงแนวคิดที่ว่าช่วงเวลาของคุณเป็นเหมือนเหตุฉุกเฉินที่ต้องจัดการ คำรหัสนี้มักใช้ในลักษณะที่จริงจังกว่า เนื่องจากอาจเป็นวิธีที่จริงจังกว่าเล็กน้อยในการพูดถึงช่วงเวลาของคุณ

7. คำสาป

The Curse เป็นคำรหัสสำหรับช่วงเวลาที่มักใช้ในลักษณะที่รุนแรงกว่า เป็นการอ้างอิงถึงแนวคิดที่ว่าช่วงเวลาของคุณเป็นเหมือนคำสาปที่คุณต้องจัดการ คำรหัสนี้มักใช้ในลักษณะที่จริงจังกว่า เนื่องจากอาจเป็นวิธีที่จริงจังกว่าเล็กน้อยในการพูดถึงช่วงเวลาของคุณ

8. น้ำแดง

The Red Tide เป็นคำรหัสสำหรับช่วงเวลาที่มักใช้ในลักษณะล้อเล่น เป็นการอ้างอิงถึงแนวคิดที่ว่าช่วงเวลาของคุณเป็นเหมือนกระแสเลือดที่ไหลบ่าเข้ามา คำรหัสนี้มักจะใช้ในลักษณะล้อเล่น เนื่องจากอาจเป็นวิธีคุยเรื่องประจำเดือนของคุณแบบสบายๆ

9. ผู้เข้าชมรายเดือน

ผู้เยี่ยมชมรายเดือนเป็นคำรหัสสำหรับช่วงเวลาที่มักใช้ในลักษณะที่จริงจังมากขึ้น เป็นการอ้างอิงถึงแนวคิดที่ว่าช่วงเวลาของคุณเปรียบเสมือนผู้เข้าชมรายเดือนที่คุณต้องรับมือ คำรหัสนี้มักใช้ในลักษณะที่จริงจังกว่า เนื่องจากอาจเป็นวิธีที่จริงจังกว่าเล็กน้อยในการพูดถึงช่วงเวลาของคุณ

10. ตราสีแดงแห่งความกล้าหาญ

ตราสีแดงแห่งความกล้าหาญเป็นคำรหัสสำหรับช่วงเวลาที่มักใช้ในลักษณะล้อเล่น เป็นการอ้างอิงถึงแนวคิดที่ว่าช่วงเวลาของคุณเป็นเหมือนตราแห่งความกล้าหาญที่คุณต้องสวมใส่ คำรหัสนี้มักจะใช้ในลักษณะล้อเล่น เนื่องจากอาจเป็นวิธีคุยเรื่องประจำเดือนของคุณแบบสบายๆ

11. คำสาปสีแดงเข้ม

The Crimson Curse เป็นคำรหัสสำหรับช่วงเวลาที่มักใช้ในลักษณะที่รุนแรงกว่า เป็นการอ้างอิงถึงแนวคิดที่ว่าช่วงเวลาของคุณเป็นเหมือนคำสาปที่คุณต้องจัดการ คำรหัสนี้มักใช้ในลักษณะที่จริงจังกว่า เนื่องจากอาจเป็นวิธีที่จริงจังกว่าเล็กน้อยในการพูดถึงช่วงเวลาของคุณ

12. แม่น้ำแดง

แม่น้ำแดงเป็นคำรหัสสำหรับช่วงเวลาที่มักใช้ในลักษณะล้อเล่น เป็นการอ้างอิงถึงแนวคิดที่ว่าช่วงเวลาของคุณเปรียบเสมือนแม่น้ำเลือดที่ไหลอาบตัวคุณ คำรหัสนี้มักจะใช้ในลักษณะล้อเล่น เนื่องจากอาจเป็นวิธีคุยเรื่องประจำเดือนของคุณแบบสบายๆ

13. คำสาปของอีฟ

The Curse of Eve เป็นคำรหัสสำหรับช่วงเวลาที่มักใช้ในลักษณะที่รุนแรงกว่า เป็นการอ้างอิงถึงแนวคิดที่ว่าช่วงเวลาของคุณเป็นเหมือนคำสาปที่อีฟมอบให้กับผู้หญิงในพระคัมภีร์ คำรหัสนี้มักใช้ในลักษณะที่จริงจังกว่า เนื่องจากอาจเป็นวิธีที่จริงจังกว่าเล็กน้อยในการพูดถึงช่วงเวลาของคุณ

14. ป้ายแดง

ป้ายแดงเป็นคำรหัสสำหรับช่วงเวลาที่มักใช้ในลักษณะล้อเล่น เป็นการอ้างอิงถึงแนวคิดที่ว่าช่วงเวลาของคุณเป็นเหมือนตราที่คุณต้องสวมใส่ คำรหัสนี้มักจะใช้ในลักษณะล้อเล่น เนื่องจากอาจเป็นวิธีคุยเรื่องประจำเดือนของคุณแบบสบายๆ

15. คำสาปของเอเธน่า

The Curse of Athena เป็นคำรหัสสำหรับช่วงเวลาที่มักใช้ในลักษณะที่รุนแรงกว่า เป็นการอ้างอิงถึงแนวคิดที่ว่าช่วงเวลาของคุณเป็นเหมือนคำสาปที่ Athena มอบให้กับผู้หญิงในตำนานเทพเจ้ากรีก คำรหัสนี้มักใช้ในลักษณะที่จริงจังกว่า เนื่องจากอาจเป็นวิธีที่จริงจังกว่าเล็กน้อยในการพูดถึงช่วงเวลาของคุณ

16. พระจันทร์สีแดง

พระจันทร์สีแดงเป็นคำรหัสสำหรับช่วงเวลาที่มักใช้ในลักษณะล้อเล่น เป็นการอ้างอิงถึงแนวคิดที่ว่าช่วงเวลาของคุณเปรียบเสมือนพระจันทร์ที่เต็มไปด้วยเลือด คำรหัสนี้มักจะใช้ในลักษณะล้อเล่น เนื่องจากอาจเป็นวิธีคุยเรื่องประจำเดือนของคุณแบบสบายๆ

17. คำสาปของเทพเจ้า

The Curse of the Gods เป็นคำรหัสสำหรับช่วงเวลาที่มักใช้ในลักษณะที่รุนแรงกว่า เป็นการอ้างอิงถึงแนวคิดที่ว่าประจำเดือนของคุณเป็นเหมือนคำสาปที่เทพเจ้าในตำนานมอบให้กับผู้หญิง คำรหัสนี้มักใช้ในลักษณะที่จริงจังกว่า เนื่องจากอาจเป็นวิธีที่จริงจังกว่าเล็กน้อยในการพูดถึงช่วงเวลาของคุณ

18. ทะเลแดง

ทะเลแดงเป็นคำรหัสสำหรับช่วงเวลาที่มักใช้ในลักษณะล้อเล่น เป็นการอ้างอิงถึงแนวคิดที่ว่าช่วงเวลาของคุณเป็นเหมือนทะเลเลือดที่ไหลบ่าเข้ามา คำรหัสนี้มักจะใช้ในลักษณะล้อเล่น เนื่องจากอาจเป็นวิธีคุยเรื่องประจำเดือนของคุณแบบสบายๆ

19. คำสาปฟาโรห์

The Curse of the Pharaohs เป็นคำรหัสสำหรับช่วงเวลาที่มักใช้ในลักษณะที่รุนแรงกว่า เป็นการอ้างอิงถึงแนวคิดที่ว่าช่วงเวลาของคุณเป็นเหมือนคำสาปที่ฟาโรห์ในอียิปต์โบราณมอบให้กับผู้หญิง คำรหัสนี้มักใช้ในลักษณะที่จริงจังกว่า เนื่องจากอาจเป็นวิธีที่จริงจังกว่าเล็กน้อยในการพูดถึงช่วงเวลาของคุณ

20. ฝนสีแดง

The Red Rain เป็นคำรหัสสำหรับช่วงเวลาที่มักใช้ในลักษณะล้อเล่น เป็นการอ้างอิงถึงแนวคิดที่ว่าช่วงเวลาของคุณเป็นเหมือนฝนเลือดที่ไหลอาบตัวคุณ คำรหัสนี้มักจะใช้ในลักษณะล้อเล่น เนื่องจากอาจเป็นวิธีคุยเรื่องประจำเดือนของคุณแบบสบายๆ

21. คำสาปแห่งแอมะซอน

The Curse of the Amazons เป็นคำรหัสสำหรับช่วงเวลาที่มักใช้ในลักษณะที่รุนแรงกว่า เป็นการอ้างอิงถึงแนวคิดที่ว่าประจำเดือนของคุณเป็นเหมือนคำสาปที่ชาวแอมะซอนมอบให้กับผู้หญิงในตำนานเทพเจ้ากรีก คำรหัสนี้มักใช้ในลักษณะที่จริงจังกว่า เนื่องจากอาจเป็นวิธีที่จริงจังกว่าเล็กน้อยในการพูดถึงช่วงเวลาของคุณ

22. การแจ้งเตือนสีแดง

Red Alert เป็นคำรหัสสำหรับช่วงเวลาที่มักใช้ในลักษณะล้อเล่น เป็นการอ้างอิงถึงแนวคิดที่ว่าช่วงเวลาของคุณเป็นเหมือนการแจ้งเตือนที่ต้องจัดการ คำรหัสนี้มักจะใช้ในลักษณะล้อเล่น เนื่องจากอาจเป็นวิธีคุยเรื่องประจำเดือนของคุณแบบสบายๆ

23. คำสาปแห่งโชคชะตา

The Curse of the Fates เป็นคำรหัสสำหรับช่วงเวลาที่มักใช้ในลักษณะที่รุนแรงกว่า เป็นการอ้างอิงถึงแนวคิดที่ว่าประจำเดือนของคุณเป็นเหมือนคำสาปที่โชคชะตามอบให้กับผู้หญิงในตำนานเทพเจ้ากรีก คำรหัสนี้มักใช้ในลักษณะที่จริงจังกว่า เนื่องจากอาจเป็นวิธีที่จริงจังกว่าเล็กน้อยในการพูดถึงช่วงเวลาของคุณ

24. แม่น้ำแดงแห่งเลือด

Red River of Blood เป็นคำรหัสสำหรับช่วงเวลาที่มักใช้ในลักษณะล้อเล่น เป็นการอ้างอิงถึงแนวคิดที่ว่าช่วงเวลาของคุณเปรียบเสมือนแม่น้ำเลือดที่ไหลอาบตัวคุณ คำรหัสนี้มักจะใช้ในลักษณะล้อเล่น เนื่องจากอาจเป็นวิธีคุยเรื่องประจำเดือนของคุณแบบสบายๆ

25. คำสาปแห่งทวยเทพ

The Curse of the Gods เป็นคำรหัสสำหรับช่วงเวลาที่มักใช้ในลักษณะที่รุนแรงกว่า เป็นการอ้างอิงถึงแนวคิดที่ว่าประจำเดือนของคุณเป็นเหมือนคำสาปที่เทพเจ้าในตำนานมอบให้กับผู้หญิง คำรหัสนี้มักใช้ในลักษณะที่จริงจังกว่า เนื่องจากอาจเป็นวิธีที่จริงจังกว่าเล็กน้อยในการพูดถึงช่วงเวลาของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

  • คำรหัสสำหรับช่วงเวลาคืออะไร?คำรหัสสำหรับช่วงเวลาคือคำที่ใช้พูดถึงการมีประจำเดือนโดยไม่ต้องพูดโดยตรง คำรหัสยอดนิยมบางคำสำหรับช่วงเวลา ได้แก่ Aunt Flo, Crimson Wave, Shark Week, Time of the Month, Red Wedding และ Code Red
  • รหัสคำสำหรับช่วงเวลาใช้โดยผู้หญิงเท่านั้นหรือไม่?ไม่ ทุกคนสามารถใช้คำรหัสสำหรับช่วงเวลาได้โดยไม่คำนึงถึงเพศ พวกเขาเป็นวิธีการพูดคุยเกี่ยวกับการมีประจำเดือนโดยไม่ต้องพูดโดยตรง
  • คำรหัสสำหรับช่วงเวลาใช้ในลักษณะล้อเล่นเท่านั้นหรือไม่ไม่ สามารถใช้คำรหัสสำหรับช่วงเวลาได้ทั้งในลักษณะล้อเล่นและจริงจัง ทุกอย่างขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้

ช่วงเวลาอาจเป็นหัวข้อที่ยากในการพูดคุย แต่รหัสคำสามารถช่วยให้ง่ายขึ้นได้ ไม่ว่าคุณจะใช้มันในลักษณะล้อเล่นหรือจริงจัง รหัสคำสามารถช่วยให้คุณพูดถึงช่วงเวลาของคุณโดยไม่ต้องพูดโดยตรง ดังนั้น ครั้งต่อไปที่คุณจำเป็นต้องพูดถึงช่วงเวลาของคุณ ลองใช้หนึ่งใน 25 คำรหัสเหล่านี้