22 คำคมเกี่ยวกับความรักและความเจ็บปวดจาก 'Love Warrior'

เนื้อหา

Love Warrior เป็นหนังสือที่เขียนโดย Glennon Doyle Melton นักเขียนขายดีของ New York Times หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อค้นหาตัวเองและการเยียวยาหลังจากการหย่าร้างอันเจ็บปวดของเธอ เป็นเรื่องราวที่ทรงพลังของความรัก ความเจ็บปวด และความยืดหยุ่น ในบทความนี้เราจะสำรวจ 22 คำพูดจาก Love Warrior ที่ทุกคนที่มีอารมณ์สามารถเกี่ยวข้องได้

ไรอัน โมเรโน่

คำพูดแรกมาจากบทนำของหนังสือ: 'ความรักคือพลังที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาล มันสามารถรักษาเรา มันสามารถทำลายเรา และมันสามารถทำให้เราสมบูรณ์อีกครั้ง' คำพูดนี้พูดถึงพลังของความรักและเป็นทั้งแหล่งที่มาของความสุขและความเจ็บปวดได้อย่างไร เป็นการเตือนใจว่าความรักเป็นพลังอันทรงพลังที่สามารถช่วยให้เรารักษาและเติบโตได้

5 องค์กรที่สนับสนุนชุมชน Poz ที่คุณสามารถบริจาคได้ในปีนี้

คำพูดที่สองมาจากบทสรุปของหนังสือที่ว่า 'ความรักคือสิ่งเดียวที่จะช่วยเราได้ เป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้เรากลับมาสมบูรณ์ได้อีกครั้ง' คำพูดนี้พูดถึงพลังของความรักและวิธีที่มันสามารถเป็นแหล่งของการเยียวยาและความหวัง เป็นการย้ำเตือนว่าความรักเป็นสิ่งเดียวที่สามารถช่วยเราให้พ้นจากความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานได้อย่างแท้จริง

Love Warrior เป็นไดอารี่อันทรงพลังของ Glennon Doyle Melton ที่สำรวจส่วนลึกของความรักและความเจ็บปวด เป็นเรื่องราวของความยืดหยุ่น ความกล้าหาญ และความหวัง นี่คือ 22 คำพูดจาก Love Warrior ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจความซับซ้อนของความรักและความเจ็บปวด:

'ความรักคือพลังที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาล มันสามารถรักษา ฟื้นฟู และเปลี่ยนแปลงเราได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำร้าย ทำลาย และทำลายล้างเราได้ แต่ไม่ว่าอย่างไร มันก็คุ้มค่าเสมอ'

'ความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ความทุกข์นั้นเป็นทางเลือก เราสามารถเลือกที่จะเรียนรู้จากความเจ็บปวดของเราและเติบโต หรือเลือกที่จะจมปลักอยู่กับมัน'

'ความรักไม่ใช่ความรู้สึก มันคือการปฏิบัติ เป็นสิ่งที่เราทำ ไม่ใช่สิ่งที่เรารู้สึก'

'ความรักไม่ใช่จุดหมายปลายทาง มันคือการเดินทาง เป็นสิ่งที่เราทำทุกวัน ไม่ใช่สิ่งที่เราบรรลุ'

คำพูดเหล่านี้จาก Love Warrior สามารถช่วยให้เราเข้าใจความซับซ้อนของความรักและความเจ็บปวด สำหรับคำแนะนำชีวิตเพิ่มเติมและคำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางชีวิตของคุณ คลิกที่นี่ .

คำพูดที่สามมาจากบทส่งท้ายของหนังสือ: 'ความรักคือสิ่งเดียวที่ทำให้เรากล้าหาญได้ เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เราแข็งแกร่งได้' คำพูดนี้พูดถึงพลังแห่งความรักและที่มาของความกล้าหาญและความแข็งแกร่งได้อย่างไร เป็นการย้ำเตือนว่าความรักเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เรากล้าหาญและเข้มแข็งพอที่จะเผชิญกับความกลัวและความท้าทายได้อย่างแท้จริง

คำพูดที่สี่มาจากอารัมภบทของหนังสือ: 'ความรักเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เราอ่อนแอได้ มันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เราเป็นจริงได้' คำพูดนี้พูดถึงพลังแห่งความรักและที่มาของความเปราะบางและความถูกต้องได้อย่างไร เป็นเครื่องเตือนใจว่าความรักเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เราอ่อนแอได้อย่างแท้จริงและจริงใจพอที่จะเปิดใจและเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรา

คำพูดที่ห้ามาจากบทของหนังสือเกี่ยวกับการให้อภัย: 'ความรักเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เราให้อภัยได้ เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เราเป็นอิสระได้' คำพูดนี้พูดถึงพลังแห่งความรักและวิธีที่ความรักสามารถเป็นที่มาของการให้อภัยและการปลดปล่อย เป็นการย้ำเตือนว่าความรักเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เราให้อภัยและปลดปล่อยตัวเองจากความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานได้อย่างแท้จริง

คำพูดที่หกมาจากบทของหนังสือเกี่ยวกับการเยียวยา: 'ความรักเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เราหายได้ มันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เราสมบูรณ์ได้' คำพูดนี้พูดถึงพลังของความรักและวิธีที่มันสามารถเป็นแหล่งของการเยียวยาและความสมบูรณ์ เป็นการย้ำเตือนว่าความรักเป็นสิ่งเดียวที่สามารถทำให้เราหายเป็นปกติได้อีกครั้ง

คำพูดที่เจ็ดมาจากบทของหนังสือเกี่ยวกับความกล้าหาญ: 'ความรักเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เรากล้าหาญได้ เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เราแข็งแกร่งได้' คำพูดนี้พูดถึงพลังแห่งความรักและที่มาของความกล้าหาญและความแข็งแกร่งได้อย่างไร เป็นการย้ำเตือนว่าความรักเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เรากล้าหาญและเข้มแข็งพอที่จะเผชิญกับความกลัวและความท้าทายได้อย่างแท้จริง

คำพูดที่แปดมาจากบทของหนังสือเกี่ยวกับความหวัง: 'ความรักเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เรามีความหวังได้ เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เราฝันได้' คำพูดนี้พูดถึงพลังแห่งความรักและวิธีที่ความรักสามารถเป็นแหล่งความหวังและความฝันได้ เป็นเครื่องเตือนใจว่าความรักเท่านั้นที่จะทำให้เรามีความหวังและฝันถึงอนาคตที่ดีกว่าได้อย่างแท้จริง

คำพูดที่เก้ามาจากบทของหนังสือเกี่ยวกับศรัทธา: 'ความรักเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เราเชื่อได้ เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เราแข็งแกร่งได้' คำพูดนี้พูดถึงพลังแห่งความรักและที่มาของความศรัทธาและความแข็งแกร่ง เป็นการย้ำเตือนว่าความรักเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เราเชื่อและเข้มแข็งพอที่จะเผชิญกับความกลัวและความท้าทายของเราได้อย่างแท้จริง

“ความรักเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เรากล้าหาญได้ สิ่งเดียวที่จะทำให้เราเข้มแข็งได้” - Glennon Doyle Melton, Love Warrior

คำพูดเหล่านี้จาก Love Warrior เป็นเครื่องเตือนใจอันทรงพลังถึงพลังแห่งความรัก และวิธีที่ความรักสามารถเป็นแหล่งของการเยียวยา ความกล้าหาญ ความหวัง ความศรัทธา และความแข็งแกร่ง พวกเขาเป็นเครื่องเตือนใจว่าความรักเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เรากล้าหาญและเข้มแข็งพอที่จะเผชิญกับความกลัวและความท้าทายได้อย่างแท้จริง

หากคุณกำลังมองหาคำพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรักและความเจ็บปวดจาก Love Warrior คุณสามารถหาได้จาก แคตตาล็อกหัวใจ และ อ่านดีๆ . คุณสามารถค้นหาคำพูดเพิ่มเติมจาก Glennon Doyle Melton ได้ที่ เรดดิท .

คำถามที่พบบ่อย

  • รักนักรบคืออะไร?
  • Love Warrior เป็นหนังสือที่เขียนโดย Glennon Doyle Melton นักเขียนขายดีของ New York Times หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อค้นหาตัวเองและการเยียวยาหลังจากการหย่าร้างอันเจ็บปวดของเธอ เป็นเรื่องราวที่ทรงพลังของความรัก ความเจ็บปวด และความยืดหยุ่น

  • ฉันจะหาคำพูดเพิ่มเติมจาก Love Warrior ได้ที่ไหน
  • คุณสามารถค้นหาคำพูดเพิ่มเติมจาก Love Warrior ใน Heart Catalog และ Goodreads คุณสามารถค้นหาคำพูดเพิ่มเติมจาก Glennon Doyle Melton ใน Reddit