205+ ปริศนาที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก (พร้อมคำตอบ)

เนื้อหา

205+ ปริศนาที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก (พร้อมคำตอบ) ท้าทายลูก ๆ ของคุณด้วยปริศนาที่ดีที่สุด 205+ สำหรับเด็กพร้อมคำตอบ ปริศนาที่สนุกและให้ความรู้สำหรับทุกวัย

ปริศนาเป็นวิธีที่ดีในการท้าทายลูก ๆ ของคุณและทำให้พวกเขาคิด ไม่เพียงสนุกเท่านั้น แต่ยังสามารถให้ความรู้ได้อีกด้วย นี่คือปริศนาที่ดีที่สุด 205+ สำหรับเด็กพร้อมคำตอบ ปริศนาเหล่านี้จะท้าทายลูก ๆ ของคุณและทำให้พวกเขาคิดได้อย่างแน่นอน

ปริศนาอาจเป็นวิธีที่ดีในการทำให้เด็กๆ คิดนอกกรอบ พวกเขาสามารถช่วยให้บุตรหลานของคุณพัฒนาทักษะการแก้ปัญหารวมทั้งช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะคิดอย่างสร้างสรรค์ นี่คือปริศนาที่ดีที่สุดสำหรับเด็กที่มีคำตอบ:

 • Q: อะไรมีสี่ขาแต่เดินไม่ได้?
  A: เก้าอี้.
 • ถาม: อะไรมีหัวมีหางแต่ไม่มีตัว?
  ตอบ: เหรียญ
 • ถาม: อะไรมีคอ แต่ไม่มีหัว?
  ตอบ: ขวด
 • ถาม : อะไรมีตาแต่มองไม่เห็น ?
  A: เข็ม
 • Q: อะไรมีมือแต่ตบมือไม่ได้?
  ตอบ: นาฬิกา

ปริศนายังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้เด็กๆ ของคุณคิดถึงโลกรอบตัวพวกเขา นี่คือปริศนาที่ดีที่สุดสำหรับเด็กพร้อมคำตอบที่จะทำให้ลูก ๆ ของคุณคิดเกี่ยวกับโลกรอบตัวพวกเขา:

 • ถาม: อะไรมีปากแต่ไม่เคยพูด?
  ตอบ: แม่น้ำ
 • Q: อะไรที่มีเตียงแต่ไม่เคยหลับ?
  ตอบ: แม่น้ำ
 • ถาม: มีธนาคารอะไร แต่ไม่มีเงิน?
  ตอบ: แม่น้ำ
 • Q: อะไรมีหน้าแต่ไม่มีตา?
  ตอบ: ดวงจันทร์
 • ถาม: อะไรมีลิ้นแต่รับรสไม่ได้?
  ตอบ: รองเท้า

ปริศนายังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้เด็กๆ ของคุณคิดถึงโลกรอบตัวพวกเขา นี่คือปริศนาที่ดีที่สุดสำหรับเด็กพร้อมคำตอบที่จะทำให้ลูก ๆ ของคุณคิดเกี่ยวกับโลกรอบตัวพวกเขา:

 • ถาม: อะไรมีปากแต่ไม่เคยพูด?
  ตอบ: แม่น้ำ
 • Q: อะไรที่มีเตียงแต่ไม่เคยหลับ?
  ตอบ: แม่น้ำ
 • ถาม: มีธนาคารอะไร แต่ไม่มีเงิน?
  ตอบ: แม่น้ำ
 • Q: อะไรมีหน้าแต่ไม่มีตา?
  ตอบ: ดวงจันทร์
 • ถาม: อะไรมีลิ้นแต่รับรสไม่ได้?
  ตอบ: รองเท้า

ปริศนายังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้เด็กๆ ของคุณคิดถึงโลกรอบตัวพวกเขา นี่คือปริศนาที่ดีที่สุดสำหรับเด็กพร้อมคำตอบที่จะทำให้ลูก ๆ ของคุณคิดเกี่ยวกับโลกรอบตัวพวกเขา:

ปริศนา คือ ข้อความหรือคำถามหรือวลีที่มีความหมายซ้อนกันหรือคลุมเครือ นำมาเป็นปริศนาที่ต้องแก้ไข

ปริศนาอาจเป็นวิธีที่ดีในการทำให้เด็กๆ คิดเกี่ยวกับโลกรอบตัวพวกเขา พวกเขาสามารถช่วยให้บุตรหลานของคุณพัฒนาทักษะการแก้ปัญหารวมทั้งช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะคิดอย่างสร้างสรรค์ นี่คือปริศนาที่ดีที่สุดสำหรับเด็กที่มีคำตอบ:

 • Q: อะไรมีสี่ขาแต่เดินไม่ได้?
  A: เก้าอี้.
 • ถาม: อะไรมีหัวมีหางแต่ไม่มีตัว?
  ตอบ: เหรียญ
 • ถาม: อะไรมีคอ แต่ไม่มีหัว?
  ตอบ: ขวด
 • ถาม : อะไรมีตาแต่มองไม่เห็น ?
  A: เข็ม
 • Q: อะไรมีมือแต่ตบมือไม่ได้?
  ตอบ: นาฬิกา

ปริศนายังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้เด็กๆ ของคุณคิดถึงโลกรอบตัวพวกเขา นี่คือปริศนาที่ดีที่สุดสำหรับเด็กพร้อมคำตอบที่จะทำให้ลูก ๆ ของคุณคิดเกี่ยวกับโลกรอบตัวพวกเขา:

 • ถาม: อะไรมีปากแต่ไม่เคยพูด?
  ตอบ: แม่น้ำ
 • Q: อะไรที่มีเตียงแต่ไม่เคยหลับ?
  ตอบ: แม่น้ำ
 • ถาม: มีธนาคารอะไร แต่ไม่มีเงิน?
  ตอบ: แม่น้ำ
 • Q: อะไรมีหน้าแต่ไม่มีตา?
  ตอบ: ดวงจันทร์
 • ถาม: อะไรมีลิ้นแต่รับรสไม่ได้?
  ตอบ: รองเท้า

ปริศนายังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้เด็กๆ ของคุณคิดถึงโลกรอบตัวพวกเขา นี่คือปริศนาที่ดีที่สุดสำหรับเด็กพร้อมคำตอบที่จะทำให้ลูก ๆ ของคุณคิดเกี่ยวกับโลกรอบตัวพวกเขา:

 • ถาม: อะไรมีปากแต่ไม่เคยพูด?
  ตอบ: แม่น้ำ
 • Q: อะไรที่มีเตียงแต่ไม่เคยหลับ?
  ตอบ: แม่น้ำ
 • ถาม: มีธนาคารอะไร แต่ไม่มีเงิน?
  ตอบ: แม่น้ำ
 • Q: อะไรมีหน้าแต่ไม่มีตา?
  ตอบ: ดวงจันทร์
 • ถาม: อะไรมีลิ้นแต่รับรสไม่ได้?
  ตอบ: รองเท้า

ปริศนายังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้เด็กๆ ของคุณคิดถึงโลกรอบตัวพวกเขา นี่คือปริศนาที่ดีที่สุดสำหรับเด็กพร้อมคำตอบที่จะทำให้ลูก ๆ ของคุณคิดเกี่ยวกับโลกรอบตัวพวกเขา:

 • ถาม: อะไรมีปากแต่ไม่เคยพูด?
  ตอบ: แม่น้ำ
 • Q: อะไรที่มีเตียงแต่ไม่เคยหลับ?
  ตอบ: แม่น้ำ
 • ถาม: มีธนาคารอะไร แต่ไม่มีเงิน?
  ตอบ: แม่น้ำ
 • Q: อะไรมีหน้าแต่ไม่มีตา?
  ตอบ: ดวงจันทร์
 • ถาม: อะไรมีลิ้นแต่รับรสไม่ได้?
  ตอบ: รองเท้า

ปริศนายังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้เด็กๆ ของคุณคิดถึงโลกรอบตัวพวกเขา นี่คือปริศนาที่ดีที่สุดสำหรับเด็กพร้อมคำตอบที่จะทำให้ลูก ๆ ของคุณคิดเกี่ยวกับโลกรอบตัวพวกเขา:

 • ถาม: อะไรมีปากแต่ไม่เคยพูด?
  ตอบ: แม่น้ำ
 • Q: อะไรที่มีเตียงแต่ไม่เคยหลับ?
  ตอบ: แม่น้ำ
 • ถาม: มีธนาคารอะไร แต่ไม่มีเงิน?
  ตอบ: แม่น้ำ
 • Q: อะไรมีหน้าแต่ไม่มีตา?
  ตอบ: ดวงจันทร์
 • ถาม: อะไรมีลิ้นแต่รับรสไม่ได้?
  ตอบ: รองเท้า

ปริศนายังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้เด็กๆ ของคุณคิดถึงโลกรอบตัวพวกเขา นี่คือปริศนาที่ดีที่สุดสำหรับเด็กพร้อมคำตอบที่จะทำให้ลูก ๆ ของคุณคิดเกี่ยวกับโลกรอบตัวพวกเขา:

 • ถาม: อะไรมีปากแต่ไม่เคยพูด?
  ตอบ: แม่น้ำ
 • Q: อะไรที่มีเตียงแต่ไม่เคยหลับ?
  ตอบ: แม่น้ำ
 • ถาม: มีธนาคารอะไร แต่ไม่มีเงิน?
  ตอบ: แม่น้ำ
 • Q: อะไรมีหน้าแต่ไม่มีตา?
  ตอบ: ดวงจันทร์
 • ถาม: อะไรมีลิ้นแต่รับรสไม่ได้?
  ตอบ: รองเท้า

ปริศนายังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้เด็กๆ ของคุณคิดถึงโลกรอบตัวพวกเขา นี่คือปริศนาที่ดีที่สุดสำหรับเด็กพร้อมคำตอบที่จะทำให้ลูก ๆ ของคุณคิดเกี่ยวกับโลกรอบตัวพวกเขา:

 • ถาม: อะไรมีปากแต่ไม่เคยพูด?
  ตอบ: แม่น้ำ
 • Q: อะไรที่มีเตียงแต่ไม่เคยหลับ?
  ตอบ: แม่น้ำ
 • ถาม: มีธนาคารอะไร แต่ไม่มีเงิน?
  ตอบ: แม่น้ำ
 • Q: อะไรมีหน้าแต่ไม่มีตา?
  ตอบ: ดวงจันทร์
 • ถาม: อะไรมีลิ้นแต่รับรสไม่ได้?
  ตอบ: รองเท้า

คำถามที่พบบ่อย

 • ปริศนาคืออะไร?
  ปริศนาคือข้อความหรือคำถามหรือวลีที่มีความหมายซ้อนหรือคลุมเครือ นำมาเป็นปริศนาที่ต้องแก้ไข
 • ปริศนามีประโยชน์อย่างไร?
  ปริศนาสามารถช่วยลูกของคุณพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา รวมทั้งช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะคิดอย่างสร้างสรรค์
 • ฉันจะหาปริศนาเพิ่มเติมได้ที่ไหน
  คุณสามารถค้นหาปริศนาเพิ่มเติมได้ วิกิฮาว , เรดดิท , และ เบรนซิลล่า .