17 ข้อพระคัมภีร์เพื่อเสริมสร้างศรัทธาของคุณ

เนื้อหา

ต่อสู้กับศรัทธา? ข้อพระคัมภีร์ทั้ง 17 ข้อนี้จะให้กำลังใจและให้กำลังคุณเมื่อคุณต้องการยอมแพ้ อ่านต่อเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อชีวิตลำบาก การรักษาศรัทธาก็ยาก แต่พระคัมภีร์เต็มไปด้วยข้อที่สามารถช่วยให้เราเข้มแข็งในความเชื่อของเราและดำเนินต่อไป ต่อไปนี้เป็นข้อพระคัมภีร์ 17 ข้อเกี่ยวกับความเชื่อที่จะให้กำลังใจและให้กำลังแก่คุณเมื่อคุณเพียงแค่ต้องการยอมแพ้

ผู้หญิงมั่นใจ ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับความเชื่อ ข้อให้กำลังใจ อย่ายอมแพ้

1. โรม 10:17

“ดังนั้น ศรัทธาจึงมาจากการได้ยิน และการได้ยินโดยพระวจนะของพระคริสต์”

ข้อนี้เตือนเราว่าศรัทธามาจากการได้ยินพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ เราจะพบความเข้มแข็งและกำลังใจที่จะดำเนินต่อไป

2. ฮีบรู 11:1

“ตอนนี้ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ ความมั่นใจในสิ่งที่มองไม่เห็น”

ข้อนี้เตือนเราว่าความเชื่อไม่ใช่แค่การเชื่อในบางสิ่งเท่านั้น แต่ยังมีความเชื่อมั่นด้วยว่าสิ่งที่เราหวังไว้จะเป็นจริงด้วย แม้เราจะมองไม่เห็นแต่เราก็ยังเชื่อมั่นได้ว่ามันจะเกิดขึ้น

3. มัทธิว 21:22

“และสิ่งใดที่ท่านทูลขอด้วยคำอธิษฐาน ท่านก็จะได้รับ หากท่านมีศรัทธา”

ข้อนี้เตือนเราว่าเมื่อเราสวดอ้อนวอน เราสามารถมีศรัทธาว่าคำสวดอ้อนวอนของเราจะได้รับคำตอบ เราวางใจได้ว่าพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานของเราในเวลาของพระองค์และด้วยวิธีของพระองค์เอง

4. มาระโก 11:24

“เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่า เมื่อท่านอธิษฐานขอสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับ และสิ่งนั้นจะเป็นของท่าน”

ข้อนี้เตือนเราว่าเมื่อเราสวดอ้อนวอน เราควรมีศรัทธาว่าการสวดอ้อนวอนของเราจะได้รับคำตอบ เราควรเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานของเราและพระองค์จะจัดเตรียมให้เรา

5. ยากอบ 1:6-7

“แต่ให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่อ อย่าสงสัยเลย เพราะผู้ที่สงสัยก็เหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมา เพราะผู้นั้นอย่าคิดว่าจะได้รับสิ่งใดจากองค์พระผู้เป็นเจ้า”

ข้อนี้เตือนเราว่าเมื่อเราสวดอ้อนวอน เราควรมีศรัทธาและไม่สงสัย เราควรวางใจว่าพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานของเราและจัดเตรียมให้เรา

6. สุภาษิต 3:5-6

“จงวางใจในพระเจ้าสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความเข้าใจของตนเอง จงยอมรับพระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงทำให้วิถีทางของเจ้าตรงไป”

ข้อนี้เตือนเราว่าเราควรวางใจในพระเจ้าและอย่าพึ่งพาความเข้าใจของเราเอง เราควรยอมรับพระองค์ในทุกวิถีทางของเรา และพระองค์จะทรงนำทางเราและทำให้เส้นทางของเราตรงไป

7. อิสยาห์ 41:10

“อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่าตกใจเลย เพราะเราคือพระเจ้าของเจ้า เราจะเสริมกำลังเจ้า เราจะช่วยเจ้า เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเรา”

ข้อนี้เตือนเราว่าพระเจ้าอยู่กับเราและพระองค์จะทรงเสริมกำลังและช่วยเหลือเรา เราวางใจได้ว่าพระองค์จะอยู่กับเราและประคองเราด้วยพระหัตถ์ขวาอันชอบธรรม

8. สดุดี 46:1-2

“พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของเรา เป็นผู้ช่วยเหลือในยามมีปัญหา เหตุฉะนั้นเราจะไม่กลัวแม้แผ่นดินจะหลีกทาง แม้ว่าภูเขาจะเคลื่อนเข้าสู่ใจกลางทะเล”

ข้อนี้เตือนเราว่าพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของเรา เราวางใจได้ว่าพระองค์จะทรงอยู่กับเราและช่วยเหลือเรา แม้ว่าโลกรอบตัวเราจะวุ่นวาย

9. สดุดี 27:14

“จงรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า จงเข้มแข็งและให้จิตใจกล้าหาญ จงรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า!”

ข้อนี้เตือนใจให้เรารอคอยพระเจ้าและเข้มแข็ง เราวางใจได้ว่าพระองค์จะอยู่กับเราและประทานความกล้าให้เราไปต่อ

10. อิสยาห์ 40:31

“แต่บรรดาผู้ที่รอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่ มันจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี พวกเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อย พวกเขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ย”

ข้อนี้เตือนเราว่าเมื่อเรารอคอยพระเจ้า พระองค์จะทรงเสริมกำลังของเรา เราวางใจได้ว่าพระองค์จะประทานกำลังให้เราไปต่อและไม่ยอมแพ้

11. สดุดี 37:5

“จงมอบหนทางของท่านไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า วางใจในพระองค์แล้วพระองค์จะทรงกระทำ”

ข้อนี้เตือนใจให้เราอุทิศตนเพื่อพระเจ้าและวางใจในพระองค์ เราวางใจได้ว่าพระองค์จะทรงกระทำและจัดเตรียมให้เรา

12. สุภาษิต 3:5-6

“จงวางใจในพระเจ้าสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความเข้าใจของตนเอง จงยอมรับพระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงทำให้วิถีทางของเจ้าตรงไป”

ข้อนี้เตือนใจให้เราวางใจในพระเจ้าและไม่พึ่งพาความเข้าใจของตนเอง เราวางใจได้ว่าพระองค์จะทรงทำให้เส้นทางของเราตรงและจัดหาให้เรา

13. สดุดี 56:3

“เมื่อฉันกลัว ฉันวางใจในตัวคุณ”

ข้อนี้เตือนเราว่าเมื่อเรากลัว เราสามารถวางใจในพระเจ้าได้ เราวางใจได้ว่าพระองค์จะทรงอยู่กับเราและจัดหาให้เรา

14. อิสยาห์ 12:2

“ดูเถิด พระเจ้าทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้า ฉันจะวางใจและไม่กลัว เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าทรงเป็นกำลังและเป็นบทเพลงของข้าพเจ้า และพระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้า”

ข้อนี้เตือนเราว่าพระเจ้าคือความรอดของเราและเราสามารถวางใจพระองค์ได้ เราวางใจได้ว่าพระองค์จะทรงอยู่กับเราและประทานกำลังแก่เรา

15. สดุดี 62:8

“จงวางใจในพระองค์ตลอดเวลา จงระบายความในใจต่อพระองค์ พระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยสำหรับเรา.'

ข้อนี้เตือนใจให้เราวางใจในพระเจ้าตลอดเวลาและเทใจของเราต่อพระองค์ เราวางใจได้ว่าพระองค์จะทรงเป็นที่ลี้ภัยและจัดหาให้เรา

16. สุภาษิต 3:5-6

“จงวางใจในพระเจ้าสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความเข้าใจของตนเอง จงยอมรับพระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงทำให้วิถีทางของเจ้าตรงไป”

ข้อนี้เตือนใจให้เราวางใจในพระเจ้าและไม่พึ่งพาความเข้าใจของเราเอง เราวางใจได้ว่าพระองค์จะทรงทำให้เส้นทางของเราตรงและจัดหาให้เรา

17. อิสยาห์ 26:3-4

“ท่านรักษาเขาไว้อย่างสงบสุขซึ่งจิตใจของท่านอยู่กับท่าน เพราะเขาวางใจในท่าน จงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์ เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นศิลานิรันดร์”

ข้อนี้เตือนเราว่าเมื่อเรารักษาใจของเราให้อยู่กับพระเจ้า พระองค์จะรักษาเราให้อยู่ในความสงบสุขอย่างสมบูรณ์ เราวางใจได้ว่าพระองค์ทรงเป็นศิลานิรันดร์และพระองค์จะทรงจัดเตรียมให้เรา

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: ข้อพระคัมภีร์บางข้อเกี่ยวกับความเชื่อมีอะไรบ้าง?
ตอบ: มีข้อพระคัมภีร์มากมายเกี่ยวกับความเชื่อ ตัวอย่าง ได้แก่ โรม 10:17, ฮีบรู 11:1, มัทธิว 21:22, มาระโก 11:24, ยากอบ 1:6-7, สุภาษิต 3:5-6, อิสยาห์ 41:10, สดุดี 46:1-2, สดุดี 27:14, อิสยาห์ 40:31, สดุดี 37:5, สุภาษิต 3:5-6, สดุดี 56:3, อิสยาห์ 12:2, สดุดี 62:8, สุภาษิต 3:5-6 และ อิสยาห์ 26:3-4 .

ถาม: ข้อพระคัมภีร์จะช่วยฉันได้อย่างไรเมื่อฉันกำลังต่อสู้กับศรัทธา
ตอบ: ข้อพระคัมภีร์ช่วยให้เรามีความเชื่อที่เข้มแข็งและดำเนินต่อไป พวกเขาสามารถให้กำลังใจและให้อำนาจแก่เราเมื่อเราต้องการยอมแพ้ การอ่านพระคัมภีร์สามารถช่วยเราให้มีกำลังและกำลังใจ และสามารถเตือนใจเราให้วางใจในพระเจ้าและไม่พึ่งพาความเข้าใจของเราเอง

ถาม: ศรัทธามีความสำคัญอย่างไร?
ตอบ: ศรัทธาเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเรา ช่วยให้เราวางใจในพระเจ้าและมีความหวังในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ศรัทธายังสามารถช่วยให้เราเข้มแข็งและดำเนินต่อไปเมื่อชีวิตยากลำบาก ศรัทธาสามารถให้พลังแก่เราที่จะดำเนินต่อไปและไม่ยอมแพ้

คุณกำลังมองหาการพัฒนาบุคลิกภาพอันธพาลหรือไม่? หรือบางทีคุณอาจเป็นนักเรียนวิทยาศาสตร์ที่กำลังมองหาเรื่องตลกเกี่ยวกับจุลชีววิทยา หรือบางทีคุณกำลังมองหาไก่ตัวผู้ลามกอนาจาร? ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว! เรามีแหล่งข้อมูลที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ บุคลิกนักเลง เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนารูปลักษณ์ภายนอกที่แข็งแกร่ง มันมี 20 ขั้นตอนง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณกลายเป็นอันธพาลที่คุณอยากเป็นมาโดยตลอด สำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์เหล่านั้น เรื่องตลกจุลชีววิทยา เป็นทรัพยากรที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ นำเสนอเรื่องตลกทางชีววิทยา 60 เรื่อง ที่จะทำให้คุณและเพื่อนๆ หัวเราะได้อย่างแน่นอน และสำหรับผู้ที่กำลังมองหาไก่ชน ไก่ตัวผู้ เป็นทรัพยากรที่สมบูรณ์แบบ มีรถปิคอัพสกปรกเรท 190 R ที่จะทำให้ค่ำคืนของคุณประทับใจอย่างแน่นอน ดังนั้น ไม่ว่าคุณกำลังมองหาอะไร เรามีแหล่งข้อมูลที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ