16 คำชมที่จะทำให้คนหน้าแดง

เนื้อหา

การชมเชยใครสักคนสามารถทำให้พวกเขารู้สึกพิเศษและชื่นชมได้ ที่นี่และรู้สึกดีมาก

การชมเชยใครสักคนเป็นวิธีที่ดีในการทำให้พวกเขารู้สึกพิเศษและชื่นชม ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน สมาชิกในครอบครัว หรือคนสำคัญ คำพูดดีๆ สักสองสามคำก็ช่วยได้มาก ที่นี่และรู้สึกดีมาก

ชัตเตอร์

1. “คุณมีอารมณ์ขันที่ดี”

ทุกคนชอบที่จะบอกว่าพวกเขามีอารมณ์ขันที่ดี เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแสดงให้คนที่คุณเห็นว่าชื่นชมไหวพริบและความเฉลียวฉลาดของพวกเขา

ทีซี ไซต์

2. “คุณมีจิตใจเมตตา”

ความใจดีเป็นลักษณะที่มักถูกมองข้าม แต่ก็เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่คนเรามีได้ การบอกให้ใครสักคนรู้ว่าคุณซาบซึ้งในความเมตตาของพวกเขาเป็นวิธีที่ดีในการทำให้พวกเขารู้สึกพิเศษ

3. “คุณฉลาดมาก”

ความเฉลียวฉลาดเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและชื่นชม การบอกให้ใครสักคนรู้ว่าคุณคิดว่าเขาฉลาดเป็นวิธีที่ดีในการทำให้พวกเขารู้สึกดีกับตัวเอง

4. “คุณเก่งมาก”

ทุกคนมีความสามารถพิเศษหรือทักษะที่ทำให้พวกเขาไม่เหมือนใคร การบอกให้ใครสักคนรู้ว่าคุณชื่นชมพรสวรรค์ของพวกเขาเป็นวิธีที่ดีในการทำให้พวกเขารู้สึกพิเศษ

5. “คุณกล้าหาญมาก”

ความกล้าหาญเป็นคุณสมบัติที่น่าชื่นชมซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่มี การบอกให้ใครสักคนรู้ว่าคุณชื่นชมความกล้าหาญของพวกเขาเป็นวิธีที่ดีในการทำให้พวกเขารู้สึกดีกับตัวเอง

6. “คุณมีความคิดสร้างสรรค์มาก”

ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและชื่นชม การบอกให้ใครสักคนรู้ว่าคุณคิดว่าเขามีความคิดสร้างสรรค์เป็นวิธีที่ดีในการทำให้พวกเขารู้สึกดีกับตัวเอง

7. “คุณเป็นคนใจกว้างมาก”

ความเอื้ออาทรเป็นลักษณะที่มักถูกมองข้าม แต่ก็เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่คนเรามีได้ การบอกให้ใครสักคนรู้ว่าคุณชื่นชมความเอื้ออาทรของพวกเขาเป็นวิธีที่ดีในการทำให้พวกเขารู้สึกพิเศษ

8. “คุณน่าเชื่อถือมาก”

ความน่าเชื่อถือเป็นคุณภาพที่น่าชื่นชมซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่มี การบอกให้ใครสักคนรู้ว่าคุณชื่นชมการพึ่งพาได้เป็นวิธีที่ดีในการทำให้พวกเขารู้สึกดีกับตัวเอง

9. “คุณเป็นระเบียบมาก”

องค์กรเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและชื่นชม การบอกให้ใครสักคนรู้ว่าคุณคิดว่าพวกเขาเป็นระเบียบเป็นวิธีที่ดีในการทำให้พวกเขารู้สึกดีกับตัวเอง

10. “คุณช่างคิดช่างคิด”

ความรอบคอบเป็นลักษณะที่มักถูกมองข้าม แต่ก็เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งที่คนเรามีได้ การบอกให้ใครสักคนรู้ว่าคุณชื่นชมความรอบคอบของพวกเขาเป็นวิธีที่ดีในการทำให้พวกเขารู้สึกพิเศษ

11. “คุณหลงใหลมาก”

ความหลงใหลเป็นคุณสมบัติที่น่าชื่นชมซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่มี การบอกให้ใครสักคนรู้ว่าคุณชื่นชมความกระตือรือร้นของพวกเขาเป็นวิธีที่ดีในการทำให้พวกเขารู้สึกดีกับตัวเอง

12. “คุณตั้งใจมาก”

ความมุ่งมั่นเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและชื่นชม การบอกให้ใครสักคนรู้ว่าคุณคิดว่าเขาแน่วแน่เป็นวิธีที่ดีในการทำให้พวกเขารู้สึกดีกับตัวเอง

13. “คุณเป็นแรงบันดาลใจมาก”

แรงบันดาลใจเป็นลักษณะที่มักถูกมองข้าม แต่ก็เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่คนเราจะมีได้ การบอกให้ใครสักคนรู้ว่าคุณซาบซึ้งในแรงบันดาลใจของพวกเขาเป็นวิธีที่ดีในการทำให้พวกเขารู้สึกพิเศษ

14. “คุณทำงานหนักมาก”

การทำงานหนักเป็นคุณสมบัติที่น่าชื่นชมซึ่งไม่ใช่ทุกคนมี การบอกให้ใครสักคนรู้ว่าคุณชื่นชมความทุ่มเทของพวกเขาเป็นวิธีที่ดีในการทำให้พวกเขารู้สึกดีกับตัวเอง

15. “คุณใจกว้างมากกับเวลาของคุณ”

เวลาเป็นสิ่งที่ควรชื่นชมและชื่นชม การบอกให้ใครสักคนรู้ว่าคุณคิดว่าพวกเขาเอื้อเฟื้อเวลาเป็นวิธีที่ดีในการทำให้พวกเขารู้สึกดีกับตัวเอง

16. “คุณใจดีกับทุกคนมาก”

ความใจดีเป็นลักษณะที่มักถูกมองข้าม แต่ก็เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่คนเรามีได้ การบอกให้ใครสักคนรู้ว่าคุณซาบซึ้งในความเมตตาที่มีต่อทุกคนเป็นวิธีที่ดีในการทำให้พวกเขารู้สึกพิเศษ

“คำพูดที่ดีก็เหมือนวันฤดูใบไม้ผลิ” - สุภาษิตรัสเซีย

การชมเชยใครสักคนเป็นวิธีที่ดีในการทำให้พวกเขารู้สึกพิเศษและชื่นชม ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน สมาชิกในครอบครัว หรือคนสำคัญ คำพูดดีๆ สักสองสามคำก็ช่วยได้มาก ที่นี่และรู้สึกดีมาก

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าคำชมควรจริงใจและจริงใจ ตาม จิตวิทยาวันนี้ , “ควรชมเชยด้วยความจริงใจและไม่หวังสิ่งตอบแทน”

การชมเชยใครสักคนอาจเป็นวิธีที่ดีในการแสดงความขอบคุณสำหรับพวกเขา ตาม วิกิฮาว , “การชมเชยเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแสดงให้ใครบางคนเห็นว่าคุณชื่นชมพวกเขาและคุณรับรู้ถึงความพยายามของพวกเขา”

คำถามที่พบบ่อย

  • คำชมอะไรบ้างที่จะทำให้คนหน้าแดง?
  • คำชมที่จะทำให้บางคนหน้าแดง ได้แก่ “คุณมีอารมณ์ขันดี” “คุณมีจิตใจดี” “คุณฉลาดมาก” “คุณเก่งมาก” “คุณกล้าหาญมาก” , “คุณมีความคิดสร้างสรรค์มาก”, “คุณเป็นคนใจกว้างมาก”, “คุณน่าเชื่อถือมาก”, “คุณเป็นคนมีระเบียบมาก”, “คุณเป็นคนช่างคิด”, “คุณเป็นคนที่กระตือรือร้นมาก”, “ คุณตั้งใจมาก”, “คุณเป็นแรงบันดาลใจมาก”, “คุณทำงานหนักมาก”, “คุณมีน้ำใจกับเวลาของคุณมาก” และ “คุณใจดีกับทุกคนมาก”

  • การให้คำชมมีความสำคัญอย่างไร?
  • ความสำคัญของการให้คำชมคือการทำให้คนรู้สึกพิเศษและชื่นชม การชมเชยยังสามารถเป็นวิธีที่ดีในการแสดงความขอบคุณสำหรับใครบางคนและรับรู้ถึงความพยายามของพวกเขา