150+ คำพูดสร้างแรงบันดาลใจของจอร์จ วอชิงตันเกี่ยวกับเสรีภาพ ชีวิต และเสรีภาพ

เนื้อหา

150+ คำพูดสร้างแรงบันดาลใจของจอร์จ วอชิงตันเกี่ยวกับเสรีภาพ ชีวิต และเสรีภาพค้นพบคำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจจากจอร์จ วอชิงตันมากกว่า 150 คำพูดเกี่ยวกับเสรีภาพ ชีวิต และเสรีภาพ อ่านถ้อยคำแห่งปัญญาของเขาและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับชีวิตของประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา

จอร์จ วอชิงตันเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาและเป็นบิดาผู้ก่อตั้งประเทศ เขาเป็นผู้นำการปฏิวัติอเมริกาและเป็นบุคคลสำคัญในการก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา คำพูดที่แสดงถึงสติปัญญาและความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับชีวิตของประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกายังคงมีความเกี่ยวข้องในปัจจุบัน

คำคมจอร์จ วอชิงตัน

วอชิงตันเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและมีความรักชาติอย่างลึกซึ้ง เขาเป็นผู้นำที่เชื่อในพลังแห่งเสรีภาพและเสรีภาพ คำพูดอันชาญฉลาดของเขาเป็นแรงบันดาลใจให้คนอเมริกันหลายรุ่นและยังคงทำเช่นนั้นมาจนถึงทุกวันนี้

ต่อไปนี้เป็นคำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจของจอร์จ วอชิงตันมากกว่า 150 คำเกี่ยวกับเสรีภาพ ชีวิต และเสรีภาพ:

“เป็นการดีกว่าที่จะไม่มีข้อแก้ตัวดีกว่าข้อแก้ตัวที่ไม่ดี” - จอร์จวอชิงตัน
“เวลาใกล้เข้ามาแล้วที่จะต้องตัดสินว่าชาวอเมริกันจะเป็นไทหรือเป็นทาส” - จอร์จวอชิงตัน
“เสรีภาพ เมื่อเริ่มหยั่งราก เป็นพืชที่เติบโตอย่างรวดเร็ว” - จอร์จวอชิงตัน
“ความสุขและหน้าที่ทางศีลธรรมนั้นเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก” - จอร์จวอชิงตัน
“รัฐธรรมนูญเป็นแนวทางที่ข้าพเจ้าจะไม่มีวันละทิ้ง” - จอร์จวอชิงตัน
“อยู่คนเดียวยังดีกว่าอยู่กับเพื่อนแย่ๆ” - จอร์จวอชิงตัน
“พื้นฐานของระบบการเมืองของเราคือสิทธิของประชาชนในการสร้างและแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาล” - จอร์จวอชิงตัน
“การธำรงไว้ซึ่งไฟอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเสรีภาพและชะตากรรมของรูปแบบการปกครองของพรรครีพับลิกันนั้นได้รับการพิจารณาอย่างเที่ยงธรรมอย่างลึกซึ้ง และสุดท้ายแล้วอาจเดิมพันกับการทดลองที่มอบให้กับมือของประชาชนชาวอเมริกัน” - จอร์จวอชิงตัน

วอชิงตันเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าและมีความรักชาติอย่างลึกซึ้ง เขาเป็นผู้นำที่เชื่อในพลังแห่งเสรีภาพและเสรีภาพ คำพูดอันชาญฉลาดของเขาเป็นแรงบันดาลใจให้คนอเมริกันหลายรุ่นและยังคงทำเช่นนั้นมาจนถึงทุกวันนี้

วอชิงตันเป็นคนลงมือปฏิบัติและเป็นผู้นำที่เต็มใจที่จะเสี่ยง เขาเป็นคนที่มีความกล้าหาญและมีความเชื่อมั่นที่เต็มใจที่จะยืนหยัดเพื่อสิ่งที่เขาเชื่อ เขาเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นผู้นำที่เต็มใจที่จะให้ความต้องการของประเทศชาติมาก่อนความต้องการของตนเอง

วอชิงตันเป็นคนที่มีศรัทธาและเป็นผู้นำที่เต็มใจวางใจในพระเจ้า เขาเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนและเป็นผู้นำที่เต็มใจให้ความต้องการของผู้อื่นมาก่อนตนเอง เขาเป็นคนที่ฉลาดและเป็นผู้นำที่ยินดีรับฟังคำแนะนำของผู้อื่น

วอชิงตันเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้นำที่เต็มใจมองการณ์ไกล เขาเป็นคนที่มีหลักการและเป็นผู้นำที่เต็มใจที่จะยืนหยัดเพื่อสิ่งที่เขาเชื่อ เขาเป็นคนที่มีความกล้าหาญและเป็นผู้นำที่เต็มใจที่จะเสี่ยง

วอชิงตันเป็นคนซื่อสัตย์และเป็นผู้นำที่เต็มใจที่จะให้ความต้องการของประเทศชาติมาก่อนความต้องการของตนเอง เขาเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนและเป็นผู้นำที่เต็มใจให้ความต้องการของผู้อื่นมาก่อนตนเอง เขาเป็นคนที่ฉลาดและเป็นผู้นำที่ยินดีรับฟังคำแนะนำของผู้อื่น

วอชิงตันเป็นคนที่มีศรัทธาและเป็นผู้นำที่เต็มใจวางใจในพระเจ้า เขาเป็นคนที่มีความกล้าหาญและเป็นผู้นำที่เต็มใจที่จะยืนหยัดเพื่อสิ่งที่เขาเชื่อ เขาเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นผู้นำที่เต็มใจที่จะให้ความต้องการของประเทศชาติมาก่อนความต้องการของตนเอง

วอชิงตันเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้นำที่เต็มใจมองการณ์ไกล เขาเป็นคนที่มีหลักการและเป็นผู้นำที่เต็มใจที่จะยืนหยัดเพื่อสิ่งที่เขาเชื่อ เขาเป็นคนที่มีความกล้าหาญและเป็นผู้นำที่เต็มใจที่จะเสี่ยง

คำถามที่พบบ่อย

  • จอร์จ วอชิงตันคือใคร?
  • จอร์จ วอชิงตันเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาและเป็นบิดาผู้ก่อตั้งประเทศ เขาเป็นผู้นำการปฏิวัติอเมริกาและเป็นบุคคลสำคัญในการก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา

  • คำพูดของ George Washington คืออะไร?
  • คำพูดที่โด่งดังที่สุดของจอร์จ วอชิงตัน ได้แก่: 'เป็นการดีกว่าที่จะไม่มีข้อแก้ตัวใด ๆ เลย' 'เวลาใกล้เข้ามาแล้วซึ่งจะต้องตัดสินว่าชาวอเมริกันจะเป็นไทหรือเป็นทาส' 'เสรีภาพ เมื่อ มันเริ่มหยั่งรากเป็นพืชที่เติบโตอย่างรวดเร็ว”, “ความสุขและหน้าที่ทางศีลธรรมนั้นเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก”, “ธรรมนูญเป็นเครื่องนำทางซึ่งข้าพเจ้าจะไม่มีวันละทิ้ง”, “อยู่คนเดียวดีกว่า อยู่ในบริษัทที่ไม่ดี”, “พื้นฐานของระบบการเมืองของเราคือสิทธิของประชาชนในการสร้างและแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาล” และ “การรักษาไฟศักดิ์สิทธิ์แห่งเสรีภาพและชะตากรรมของรูปแบบสาธารณรัฐ ของรัฐบาลได้รับการพิจารณาอย่างชอบธรรมอย่างลึกซึ้ง บางทีในที่สุด เดิมพันกับการทดลองที่มอบให้กับมือของคนอเมริกัน”

  • ฉันจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจอร์จ วอชิงตันได้ที่ไหน
  • คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจอร์จ วอชิงตันได้ที่ วิกิพีเดีย และ เรดดิท .